SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Održana devetnaesta sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

01.10.2020

Prvog dana mjeseca listopada, održana je, u prostoru Poduzetničkog centra Prelog, devetnaesta sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga. Na početku sjednice, vijećnici Ani Vojsk Kemec, cvijeće uz čestitke za vjenčanje uputio je vijećnik Josip Novak. Sjednica je započela sa aktualnih pola sata, u kojem su vijećnici postavljali pitanja gradonačelniku Ljubomiru Kolareku. Silvija Crnković postavila je pitanje o usporavanju prometa u Ulici Zrinskih te o načinu reguliranja prometa kroz navedenu ulicu. Također je i pitala o troškovima postavljanja i skidanja usporivača u Ulici Zrinskih. Zdravko Marčec postavio je pitanje o zakupu poljoprivrednog zemljišta na području Grada Preloga, a Josip Hižman o tijeku radova na Aglomeraciji Dubrava u mjestu Cirkovljan te da li će se prije zime asfaltirati ulice u kojima su radovi završeni. Dražen Novak postavio je pitanje elektrifikacije na području Sportsko rekreacijske zone Marina Prelog, tj. o mogućoj izgradnji trafostanice ili osiguranju drugih preduvjeta za bolju opskrbu električnom energijom na tom području. Također je postavio i pitanje o reguliranju prometa u Ulici Zrinskih. O reguliranju prometa kroz Ulicu Zrinskih i Ulicu Kalmana Mesarića pitala je i vijećnica Snježana Ladić te pitala o mogućoj izgradnji trgovačkog centra u Prelogu.  Zdravka Balaban je postavila pitanje o kriterijima za pomoć u sklopu projekta Zaželi na području Preloga te prenijela i zamolbu građana Ulice Stjepana Mlinarića, a vezano uz zapušteno dvorište u Ulici Stjepana Mlinarića. Ivan Šimunković postavio je pitanje o stanju Šljunčare Cirkovljan, tj. o stanju koncesije i odnosu s koncesionarom te je zatražio pismeni odgovor na ovo pitanje. Također je postavio i pitanje o najavljenom postavljanju kamera na grobljima u Prelogu i Cirkovljanu. Margit Mirić prenijela je zahvalu Osnovne škole Prelog i Osnovne škole Prelog na financijskoj pomoći Grada Preloga ovim školama, kroz obnovu podova, soboslikarske radove te zahvalu roditelja za pomoć u nabavi radnih bilježnica. Postavila je pitanje o početku radova na kanalizaciji u Draškovcu i Hemuševcu te pitanje o saniranju Zelene ulice u Draškovcu. Za kraj Anica Antolek Hrgar postavila je pitanje direktoru GKP Pre-kom d.o.o. Siniši Radikoviću o opsegu prskanja pesticidima javnih površina. Postavila je i pitanje o mogućem postavljanju rasvjete na atletskoj stazi te igralištu uz Osnovnu školu Prelog.

Na dnevnom redu Gradskog vijeća našlo se Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2020. godine), prijedlozi odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje od 01.01.- 30.06.2020. godine, o kratkoročnom revolving kreditu Grada Preloga, o donošenju IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu, zatim prijedlozi odluka o stavljanju van snage Odluke o dopuni Odluke o porezima Grada Preloga, o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika  Grada Preloga te o izmjenama Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga. Što se tiče izvršenja Proračuna Grada Preloga, u izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi i primici od 17.534.072,06  kuna, te realizirani rashodi i izdaci od 19.371.324,16 kuna, te je rezultat izvještajnog razdoblja manjak prihoda u iznosu od 1.837.252,10 kuna. Gradskom vijeće prihvatilo je i prijedlog o imenovanju ulica u Mjesnom odboru Čehovec, dalo je suglasnost na Statutarnu odluku o  izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Croata insulanus Grada Preloga, prihvatilo imenovanje ravnatelja Doma kulture Grada Preloga te prihvatilo prijedlog o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Grada Preloga. Mjesto Čehovec dosada nije bilo podjeljeno na ulice. Prema prijedlogu, koji će se naći pred gradskim vijećnicima, na području Mjesnog odbora Čehovec, ulice će nositi sljedeća imena:  Glavna ulica, Kolodvorska ulica, Gajska ulica, Ulica Grabe, Sportska ulica II, Sportska ulica I, Voćarska ulica, Cvjetna ulica i Vrtna ulica. Tonski zapis možete pronaći na sljedećoj poveznici:

https://www.youtube.com/watch?v=lbC4ZccxqWY&feature=youtu.be

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr