SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Održana dvadeset i druga sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

18.03.2021

Gradsko vijeće Grada Preloga, održalo je, u četvrtak 18. ožujka, svoju dvadeset i drugu sjednicu, ujedno i posljednju redovnu sjednicu u ovom mandatu. Na dnevnom redu se našlo dvadeset i pet točaka, a zbog epidemioloških razloga i potrebe skraćivanja vremena trajanja sjednice, aktualnog sata nije bilo. Vijećnicima je ostavljena mogućnost da postave pisana pitanja mailom ili na samoj sjednici, predajom pisanog pitanja predsjedniku Gradskog vijeća. Na sva pitanja odgovoriti će se pisanim putem.

Na dnevnom su se redu našle odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Preloga i Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Preloga te Izvješće o radu gradonačelnika za proteklo razdoblje. Vijećnici su donijeli odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2020. godini te o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine u 2020. godini. Raspisat će se javni natječaji za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga, zatim se na dnevnom redu našao prijedlog Odluke o donošenje I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – Istok, zatim prijedlozi odluka o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga te o stavljanju van snaga Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika Grada Preloga. Prihvaćene su i odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt Dječje igralište Zelenišće, o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu te sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Čakovcu, prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2021. godini te programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. i 2021. godinu. Vijećnici su prihvatili i obračun Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu te uz tu točku niz izvješća o radu gradskih institucija kao i programa javnih potreba u kulturi, sportu, komunalnom uređenju. Što se tiče proračuna za 2020. godinu, iz sažetka računa prihoda i rashoda vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni prihodi i primici od 47.875.185,21 kunu, te realizirani ukupni rashodi i izdaci od 45.678.379,38 kuna, te je rezultat izvještajnog razdoblja višak prihoda u iznosu od 2.196.805,83 kune.

Donijeta je i Odluka o pokretanju postupka stavljanja van snage Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja stambene zone iza groblja u Cirkovljanu te Odluka o imenovanju ulice na području Grada Preloga. Ovdje je Gradsko vijeće Grada Preloga prihvatilo da se ulica nazove imenom slikarice Katarine Dolenec. Katarina, Kata Dolenec, rođena Sokač (1910., Draškovec – 1999., Hlebine) završila je trogodišnju pučku školu u Draškovcu. Sa suprugom Đurom, pedesetih godina 20. stoljeća seli u Hlebine. Zajedno sa nekolicinom talentiranih žena odvažila se uzeti kist u ruke. Slikarstvom se bavi od 1964., a izlaže od 1970. (samostalno izlaže od 1971.). Živjela je i radila u Hlebinama od 1954. do 1999. Jedna je od najznačajnijih slikarica u krugu naivne umjetnosti.

Na kraju sjednice predsjednik Gradskog vijeća Đuro Ujlaki te gradonačelnik Ljubomir Kolarek uputili su zahvalu svim vijećnicima na suradnji u protekle četiri godine.

Tonski zapis 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga možete pronaći na sljedećoj poveznici:

https://www.youtube.com/watch?v=QAXxgFUVlxw

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr