SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Održana dvadeseta sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika

Fotografije uz članak 4
10.12.2020

Jednu od svojih posljednjih sjednica ove godine, održao je Stručni kolegij gradonačelnika Preloga. Uz gradonačelnika Ljubomira Kolarek, u radu sjednice Stručnog kolegija gradonačelnika sudjelovali su zamjenik gradonačelnika Zdravko Kvakan, predsjednik Gradskog vijeća Đuro Ujlaki, njegov zamjenik Dražen Novak, pročelnica Upravnog odjela za upravu i društvene djelatnosti Miljenka Radović, voditeljica Odsjeka za proračun i financije Sandra Hlišć te direktor GKP Pre-kom d.o.o. Siniša Radiković. Gradskom vijeću Grada Preloga upućen je prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu te uz njega vezane izmjene i dopune programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu te programa javnih potreba u kulturi i sportu Grada Preloga za 2020. godinu. Raspravljalo se o izmjenama i dopunama odluka o komunalnoj naknadi te o darovanju nekretnine na području k.o. Prelog, čime se osiguravanje prostor za rad novoosnovanog Centra za socijalnu skrb Prelog. Gradskom vijeću uputit će se i prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2021. godinu te Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2020. godinu, Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2021. godinu i prijedlog Odluke o donošenju procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Preloga. Kolegij je donio odluke o izmjeni Odluke o pravu na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, o dodjeli subvencije u poljoprivredi za 2020. godinu te o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći.

 

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr