SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Održana Javna tribina o gospodarenju otpadom

Fotografije uz članak 2
13.04.2023

Gradsko komunalno poduzeće Pre-kom d.o.o. organiziralo je, u četvrtak 13. travnja, Javnu tribinu o gospodarenju otpadom. Kroz prezentaciju, Mario Cvetko iz Gradskog komunalnog poduzeća Pre-kom d.o.o. predstavio je zanimljivosti i novosti iz Pre-koma o gospodarenju otpadom, od zakonodavnog okvira, načina gospodarenja otpadom, obavezama JLS, postignutim rezultatima, građevinama za gospodarenje otpadom i načinu formiranja cijena. Tribina je održana u Multimedijalnoj dvorani Muzeja Croata insulanus Grada Preloga. Evo što o prošloj 2022. godini kažu u Gradskom komunalnom poduzeću Pre-kom d.o.o.:

„U prošloj 2022. godini sakupljene su rekordne količine otpada od 14.960.502 kg, a do velikog rasta (od 38%) došlo je zbog prihvata i obrade građevinskog otpada. Količine koje se sakupljaju u sklopu javne usluge blago su pale iz razloga što se zbog kontrole proizvodni otpad korisnika "NIJE KUĆANSTVO" više ne sakuplja pod miješani komunalni otpad. Od korisnika "KUĆANSTVO" sakupili smo nešto više miješanog komunalnog otpada no broj korisnika je značajno povećan u prošloj godini sa dvije nove JLS unutar grupacije PRE-KOM-a.  Kada se gleda korisni otpad prema HAOP-u on je porastao jer je veći broj korisnika. Broj korisnika "KUĆANSTVO" povećao se za 13,5% odnosno 1484 korisnika. Postoci odvajanja otpada nastavili su blago rasti osim u 4 JLS (Prelog Donji Kraljevec, Kotoriba i Jalžabet) iz razloga što je opet promijenjen sustav evidencije/priznavanja otpada te se tim JLS miješani komunalni otpad od korisnika "NIJE KUĆANSTVO" stavlja na teret, a njihov korisni otpad im se ne prizna (lošom evidencijom resornog Ministarstva oštećene su JLS sa jakim gospodarstvom). Iz tog razloga Grad Prelog oštećen je za više od 5%, a Općina Jalžabet za više od 15% u odvajanju otpada. Sa ovim problemom upoznali smo i resorno Ministarstvo kako se ne bi opet desilo da najbolje JLS u RH plaćaju poticajnu naknadu (penale). Prošle godine prosječno smo odvajali u sklopu cijele grupacije PRE-KOM-a 66,90%, a čak 6 JLS ima odvajanje otpada veće od 69%. Naše prosječno kućanstvo napravi godišnje cca. 211 kg miješanog komunalnog otpada, a prosječni stanovnik napravi godišnje cca. 66 kg miješanog komunalnog otpada. Kada bi se nam priznale i neke druge vrste u sakupljeni i obrađeni otpad postoci odvajanja bili bi i bolji. Ovi vrlo dobri rezultati plod su suradnje naših korisnika, naših vlasnika i pružatelja javne usluge PRE-KOM-a te im svima čestitamo i zahvaljujemo na suradnji“.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr