SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Održana jedanaesta sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

29.03.2019

Jedanaesta sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga, održana je u četvrtak, 28. ožujka. U aktualnom satu pitanja su postavljali Marijan Glavina upozorio je na problem velikih količina smeća na divljim deponijama te postavio pitanje da li se planira čišćenje takvih površina. Margit Mirić je postavila pitanje o mogućnosti sufinaciranja produženog boravka u Osnovnoj školi Draškovec od sljedeće školske godine. Postavila je također i pitanje, tj. uputila molbu Gradu za podršku u kandidiranju Osnovne škole Draškovec u projektima prekogranične suradnje. Ivan Šimunković postavio je pitanje o Ulici Kneza Branimira gdje se na parkiralištu groblja često događaju problemi vezani uz remećenje javnog reda i mira. Također je postavio i pitanje o upitnoj korektnosti prezentacije mogućnosti uvoza radne snage pojedinih tvrtki, umjesto da se više pozornosti posvećuje domaćoj radnoj snazi. Mario Vrbanec postavio je pitanje o datumu raspisivanja izbora za Vijeća Mjesnih odbora. Također je i postavio pitanje, tj. zamolio je u pisanom obliku otvorene dospjele stanke prema dobavljačima Grada Preloga. Josip Hižman postavio je pitanje o signalizaciji na cesti prema Cirkovljanu iz smjera šljunčare tvrtke Tegra d.o.o. Anica Antolek Hrgar postavila je pitanje o djelovanju Turističkog ureda i cijene najma prostora u kojem djeluje Turistički ured. Pohvalila je i zahvalila na podizanju naknada za novorođeno dijete. Na postavljena pitanja odgovorio je gradonačelnik Ljubomir Kolarek.

Na dnevnom se redu našlo šesnaest točaka. Prva točka dnevnog reda bila je promjena u sastavu Gradskog vijeća, gdje je vijećnika Nenada Igreca (SDP) zamijenila Zdravka Balaban (SDP). Podnijeto je Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od srpnja do prosinca 2018. godine, zatim su usvojene odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga, o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu, odluke o prihvaćanju izvješća o radu Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog, Knjižnice i čitaonice Grada Preloga, Doma kulture Grada Preloga, Muzeja Croata insulanus Grada Preloga, izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te Programa održavanja komunalne infrastrukture, Programa javnih potreba u kulturi. Usvojene su i odluke o izvršenju Programa javnih potreba u sportu te Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga, o izvršenju Socijalnog plana Grada Preloga, prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine na području Grada Preloga u 2018. godini te Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2018. godini. Također je Gradsko vijeće usvojilo Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog, odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga, o porezima Grada Preloga, o subvencioniranju stambenih kredita mladih obitelji s područja Grada Preloga te o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog  plana uređenja dijela naselja Jug Prelog.

Posebno je zanimljiva Odluka o subvencioniranju stambenih kredita mladim obiteljima s područja Grada Preloga. Odluka omogućava dodjelu subvencioniranje stambenih kredita, odnosno kamata na stambene kredite koji su ugovoreni u periodu od dana stupanja na snagu ove Odluke i to u ukupnom iznosu od 25.000,00 kn. Subvencioniranje kredita odobrava se za kupnju stana ili kuće odnosno za gradnju, odnosno dovršetak kuće odnosno za adaptaciju dotrajalog, nenastanjenog stana ili kuće. Prijedlog ove Odluke je prva takva odluka na području Republike Hrvatske kojom se jedinica lokalne samouprave aktivno uključuje u mjere demografske politike te istovremeno i revitalizaciju starih, napuštenih gruntišta na području Grada Preloga. Zaključkom o prodaji zemljišta na području Gospodarske zone u Prelogu - Sjever prilazi se prodaji zemljišta za proizvodno/poslovne namjene u Gospodarskoj zoni u Prelogu – Sjever. Ovdje se umjesto dosadašnjih 17,50 eura, utvrđuje se početna cijena zemljišta i to 14,00 eura/m² u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.

Tonski zapis sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga: https://www.youtube.com/watch?v=PfWsfA7O8og

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr