SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Održana petnaesta sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika

Fotografije uz članak 4
15.12.2023

Stručni kolegij gradonačelnika Grada Preloga održao je, u petak 15. prosinca, svoju petnaestu sjednicu. Na dnevnom se tako redu našao prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2023. godinu te vezano uz ovu točku izmjene i dopune programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture te programa javnih potreba u kulturi i sportu Grada Preloga u 2023. godini. Predloženim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu planiraju se očekivani prihodi i primici u iznosu od 9.268.605,10 € te se planira podmiriti preneseni manjak iz prošle godine od -488.605,10 € i rashodi i izdaci ove proračunske godine od 8.780.000,00 €.

Također, raspravljalo se o promjeni ekonomske cijene dječjih vrtića na području Preloga. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Fijolica donijelo je Odluku o promjeni ekonomske cijene boravka djece u Dječjem vrtiću„Fijolica“ Prelog. Ekonomska cijena boravka djece u Dječjem vrtiću Fijolica mijenja se i to tako da se dosadašnja cijena u visini od 258,81 euro (za 10-satni boravak djece predškolske dobi od 3 godine do polaska u školu) povećava na iznos od 332,00 eura. Povećava se i dosadašnja cijena boravka djece rane dobi (od 6 mjeseci do 3 godine) na iznos od 400,00 eura. Dosadašnja cijena je bila 331,80 euro. Navedeno povećanje ekonomske cijene boravka djece u Fijolici stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine. Ono što je važno za roditelje jest da udio participacije roditelja u ekonomskoj cijeni ostaje nepromijenjen.

Članovi Stručnog kolegija raspravljali su i o Planu rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2024. godinu, o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2023. godinu te planu djelovanja u području prirodnih nepogoda – za 2024. godinu. Sve će ove točke uputiti na raspravu Gradskom vijeću Grada Preloga koje će svoju sljedeću sjednicu održati 21. prosinca 2023. godine. Stručni kolegij gradonačelnika donio je odluke o dodjeli subvencije u poljoprivredi za 2023. godinu, o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći, o dodjelama nagrada naj studentima Grada Preloga te uspješnim učenicima srednjih škola s područja Grada Preloga. Donijet je i Zaključak o prihvaćanju izvješća o utrošenim sredstvima za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Preloga te Plan vježbi civilne zaštite za 2024. godinu.

Uz gradonačelnika Ljubomira Kolareka, pozivu na Stručni kolegij gradonačelnika odazvali su se zamjenik gradonačelnika Zdravko Kvakan, predsjednik Gradskog vijeća Grada Preloga Đuro Ujlaki te njegove zamjenice Ivana Martinec Novak i Anica Antolek Hrgar, pročelnica  Upravnog odjela za upravu i društvene djelatnosti Miljenka Radović, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Željko Poredoš, zatim Miroslav Hržić, pročelnik Upravnog odjela za razvoj grada i projekte, Sandra Hlišć, voditeljica Odsjeka za financije i proračun, direktor Gradskog komunalnog poduzeća Pre-kom d.o.o. Siniša Radiković te privremeni ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Prelog Mladen Križaić.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr