SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Održana posljednja ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

21.12.2023

Posljednja ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga održana je u četvrtak, 21. prosinca 2023. godine. Na dnevnom se tako redu našao prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2023. godinu te vezano uz ovu točku izmjene i dopune programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture te programa javnih potreba u kulturi i sportu Grada Preloga u 2023. godini. Predloženim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu planiraju se očekivani prihodi i primici u iznosu od 9.268.605,10 € te se planira podmiriti preneseni manjak iz prošle godine od 488.605,10 € i rashodi i izdaci ove proračunske godine od 8.780.000,00 €.

Također, raspravljalo se o promjeni ekonomske cijene dječjih vrtića na području Preloga. Ekonomska cijena boravka djece u Dječjem vrtiću Fijolica mijenja se i to tako da se dosadašnja cijena u visini od 258,81 euro (za desetosatni boravak djece predškolske dobi od 3 godine do polaska u školu) povećava na iznos od 332,00 eura. Povećava se i dosadašnja cijena boravka djece rane dobi (od 6 mjeseci do 3 godine) na iznos od 400,00 eura. Dosadašnja cijena je bila 331,80 euro. Navedeno povećanje ekonomske cijene boravka djece u Fijolici stupa na snagu dana 01. siječnja 2024. godine. Povećanje učešća Grada u ekonomskoj cijeni boravka djece u predškolskim ustanovama dio je pronatalitetne politike Grada Preloga. Povećava se učešće Grada Preloga i to na način da se s dosadašnjeg učešća od 172,54 eura po djetetu za redovni program predškolskog odgoja povećava na iznos od 245,73 eura; dosadašnje učešće od 212,36 eura po djetetu za boravak djeteta u jasličkoj skupini povećava na iznos od 280,55 eura. Udio roditelja u ekonomskoj cijeni Dječjeg vrtića Fijolica Prelog se neće mijenjati i ono iznosi 86,27 eura po djetetu za redovni program predškolskog odgoja i 119,45 eura po djetetu za boravak djeteta u jasličkoj skupini.

Donijeta je i Odluka o imenovanju groblja u Prelogu. U cilju očuvanja starog naziva groblja u Prelogu predlaže se imenovanje groblja u Prelogu i to imenom Groblje svetog Stjepana Članovi Gradskog vijeća raspravljali su i o Planu rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2024. godinu, o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2023. godinu te planu djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu.

U aktualnom satu čestitke su prigodom blagdana, ispred klubova vijećnika uputili Zdravko Kvakan, Mario Vrbanec te Mario Horvat.

TONSKI ZAPIS PETNAESTE SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA PRELOGA

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr