SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Održana sedamnaesta sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

07.05.2020

Dvadeset i dvije točke našle su se na dnevnom redu 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga, održane 7. svibnja, u prostorima Poduzetničkog centra Prelog. Na dnevnom se redu našlo Izvješće o radu gradonačelnika (za razdoblje od srpnja do prosinca 2019. godine), prijedlog Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu te prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu. Raspravljalo se o izvješćima o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica, Knjižnice i čitaonice Grada Preloga, Muzeja Croata insulanus Grada Preloga te Doma kulture za 2019. godinu, zatim o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa javnih potreba u kulturi i sportu, socijalnoj skrbi, radu GKP Pre-kom d.o.o. te o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2019. godini. Gradsko vijeće donijelo je i Zaključak o darovanju nekretnine na području k.o. Prelog te Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Doma kulture Grada Preloga.

Na dnevnom se redu našao i Zaključak o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog. Ovim Zaključkom o kupnji nekretnine na području Preloga, kupuje se nekretnina u Glavnoj ulici u Prelogu, Glavna 51, nekadašnja zgrada Porezne uprave i pripadajuće zemljište. Obitelj Sebastyen-Banhidi je zgradu i ostale građevine legalizirala te je, isto tako, ishođen i energetski certifikat zgrade. Od strane obitelji Sebastyen-Banhidi naručen je i izrađen Procjembeni elaborat i to od strane Stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjene nekretnina Dragutina Matoteka  i tvrtke M-INVESTA d.o.o. Čakovec. Prema Procjembenog elaboratu utvrđena je tržišna vrijednost nekretnine u visini od 201.000 eura. Postignut je dogovor o kupnji nekretnine i to s cijenom od 161.000 eura u protuvrijednosti kuna na dan plaćanja. Isto tako je dogovorena da će se navedena cijena platiti kroz period od dvije godine i to u 4 rate.

Donijeta je i Odluka o preuzimanju osnivačkih prava nad osnovnim školama na području Grada Preloga. Kako piše u obrazloženju ove Odluke, s obzirom na trenutno stanje u osnovnim školama vidljiva je potreba povećane brige oko uređenja, održavanja i opremanja samih objekata osnovnih škola kao i pripadajućih sportskih dvorana. Isto tako, želja je Grada Preloga da se podigne nivo rada, uvjeti rada i kvaliteta same nastave u osnovnim školama.

Gradsko je vijeće donijelo i odluke o donošenju VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga, o izradi IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja jug u Prelogu te o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – istok. Na dnevnom su se redu našli i prijedlozi odluka o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi, o dopuni Odluke o porezima Grada Preloga te Odluke o socijalnoj skrbi, zatim o izmjenama odluka o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika, o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga te o raspoređivanju sredstava za financiranje redovitih političkih aktivnosti u 2020. godini.

Odlukom o porezima Grada Preloga utvrđene su dvije vrste lokalnih poreza i to porez na potrošnju i porez na korištenje javnih površina. Zbog poznate situacije s bolesti COVID – 19 i mjera koje su donijete od strane Vlade Republike Hrvatske i Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a kojima se ograničava i u nekim djelatnostima i potpuno obustavlja rad određenih djelatnosti, uočena je potreba pomoći gospodarstvu koje djeluje na području Grada Preloga kao i fizičkim osobama. Tako se pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine oslobađaju obveze plaćanja poreza na korištenje javnih površina u 2020. godini.

U potpunosti se oslobađaju plaćanja komunalne naknade gospodarski subjekti, obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, a koji nisu obavljali svoju djelatnost zbog Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19. ožujka 2020. godine. Navedenom odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske djelomično je omogućen rad ugostiteljskih objekata na način da mogu pružati uslugu pripreme i dostave hrane te usluge smještaja. Gospodarski subjekti u ugostiteljstvu koji su radili na taj način te subjekti koji pružaju uslugu smještaja, djelomično se oslobađaju plaćanja komunalne naknade i to u visini od 80 % utvrđene  obveze. Ova oslobođenja vrijede za period važenja Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Gospodarski subjekti koji su poslovali za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID–19, zbog rada u otežanim uvjetima poslovanja, djelomično se oslobađaju plaćanja komunalne naknade i to u visini od 30% utvrđene obveze. Ovo oslobođenje vrijedi za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19. Odluka o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 donijeta je dana 11. ožujka 2020. godine. Osim pomoći gospodarstvu, ovom Odlukom o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi oslobađaju se plaćanja komunalne naknade i fizičke osobe koje su ostale bez posla uslijed epidemije bolesti COVID-19. Oslobađanje plaćanja komunalne naknade vrijedi za vrijeme trajanja nezaposlenosti te se može ostvariti samo putem zahtjeva fizičke osobe. Također, predlaže se smanjenje iznosa naknada članovima Gradskog vijeća Grada Preloga, predsjedniku Gradskog vijeća Grada Preloga, predsjednicima mjesnih odbora i predsjednici Savjeta za socijalnu skrb kao i članovima radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika te članovima mjesnih odbora te zamjeniku gradonačelnika. Sve naknade se smanjuju za 15%.

Na početku sjednice, u aktualnom satu, vijećnici su postavljali pitanja gradonačelniku Ljubomiru Kolareku. Tako je vijećnica Margit Mirić postavila pitanje vezano uz preuzimanja osnivačkih prava nad osnovnim školama na području Preloga. Vijećnik Josip Hižman postavio je pitanje o tijeku radova na Aglomeraciji Dubrava te o tijeku radova na groblju u Cirkovljanu. Vijećnik Dražen Novak postavio je pitanje o tijeku gradskih projekata te pitanje zbog čega na dnevnom redu nema rebalansa proračuna te koje troškove Grad Prelog misli smanjiti uslijed novonastale situacije uzrokovane koronavirusom. Vijećnica Snježana Ladić postavila je pitanje o načinu rada Gradskog vijeća Grada Preloga, tj. o mogućnosti postavljanja samo dva pitanja za svakog od vijećnika na sjednicama Gradskog vijeća. Također je postavila i pitanje o problematičnim ulicama u Prelogu (Vladimira Nazora, Dragutina Domjanića, Stjepana Radića itd.). Vijećnik Mario Vrbanec postavio je pitanja o problematici napuštenih kuća u Čehovcu koje svojim stanjem prijete sigurnosti stanovnika te je postavio pitanje o kvaliteti sanacije poljskih puteva na području Čehovca. Vijećnica Zdravka Balaban postavila je pitanje o tijeku pregovora oko zemljišta nekadašnjeg Međimurjepleta te pitanje o prostoriji turističkog ureda u Prelogu. Vijećnik Ivan Šimunković postavio je pitanje o tijeku donošenja prostornih planova na području Preloga, odnosno pitanje zbog čega se nisu o tim temama sazvala vijeća mjesnih odbora s područja Preloga. Postavio je i pitanje o odnosu tvrtke AAT Gheotermae te Grada Preloga, a posljednja je za govornicu izašla Anica Antolek Hrgar te postavila pitanje o radovima koje provodi tvrtka Vupak d.o.o. u Ulici Franje Glada u Prelogu. Na sva pitanja odgovorio je gradonačelnik Ljubomir Kolarek.

Tonski zapis 17. Sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr