SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Održana sedamnaesta sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

20.06.2024

U četvrtak, 20. lipnja u Gradskoj vijećnici Grada Preloga održana je sedamnaesta sjednica ovog saziva Gradskog vijeća Grada Preloga. Sjednicu je otvorio i njome vodio predsjednik Đuro Ujlaki, a na dnevnom se redu našlo šesnaest točaka. U prvom dijelu sjednice gradonačelnik Ljubomir Kolarek odgovarao je na pitanja vijećnika. Tako je Margit Mirić postavila pitanje o planovima za uređenje Zelene ulice u Draškovcu te o planovima za nastavak uređenja groblja u Draškovcu. Vijećnik Josip Novak postavio je pitanje o plaći, odnosno naknadi za rad gradonačelnika za vrijeme kada istovremeno obavlja i dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru. Vijećnica Ana Vojsk Kemec pohvalila je uređenje Ulice Stjepana Radića, ali i nedostatke u toj ulici te ostalim dječjim igralištima na području Preloga, dok je Zdravko Kvakan postavio pitanje o problemu sa oborinskim vodama u Gospodarskoj zoni Sjever u Prelogu. Također je postavio pitanje i tražio pojašnjenje o učestalim inspekcijama i prijavama raznim institucijama vezanima uz Sportsko rekreacijsku zonu Marina Prelog. Nikola Madić postavio je pitanje o uređenju rubnjaka i prometnice na južnom području Preloga te mogućoj izgradnji pješačko biciklističke staze prema Donjem Mihaljevcu. Pitanje je postavio i vijećnik Mario Horvat, o problematici napuštenih dvorišta u Čukovcu te pitanje o instaliranju dječjih igrala na prostoru ribnjaka u Čukovcu. Božidar Glavak postavio je pitanje o rješavanju nedostatka uočenih prilikom izgradnje kanalizacijskog sustava kroz naselje Cirkovljan. Također je postavio pitanje o prometu teretnih vozila kroz Ulicu Zdenci u Cirkovljanu, a Mario Vrbanec postavio je pitanje o uređenju zgrade željezničke postaje u Čehovcu. Na kraju pitanja su postavile i vijećnice Snježana Ladić, koja je postavila pitanje o uređenju rubnjaka i prometnice na južnom području Preloga. Postavila je i pitanje o mogućem početku radova na izgradnji trgovačkog centra u Prelogu, dok je Ivana Martinec Novak postavila pitanje o uređenju, odnosno dogradnji Srednje škole u Prelogu te pitala što se planira vezano uz dogradnju i uređenje Osnovne škole Prelog i Srednje škole Prelog.

Gradsko vijeće Grada Preloga prihvatilo je Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2024. godinu te vezano uz njega prijedloge odluka o izmjenama i dopunama programa održavanja i građenja komunalne infrastrukture te programa javnih potreba u sportu i kulturi Grada Preloga za 2024. godinu. Što se Proračuna Grada Preloga tiče, došlo je do malih promjena te se predloženim Izmjenama i dopunama za 2024. godinu planira povećanje ukupno planiranih prihoda i primitaka za 270.000,00 € te povećanje ukupno planiranih rashoda i izdataka za 270.000,00 €. U izmjene i dopune Proračuna za 2024. godinu unosi se preneseni višak iz prethodne godine u iznosu od 198.421,31 € (koji se sastoji od prenesenog rezultata poslovanja za 2023. godinu proračunskih korisnika i Grada Preloga). U osnovnom planu Proračuna za 2024. godinu planiran je procijenjeni manjak od 500.000,00 € te se izmjenama i dopunama proračuna ažurira stvarni rezultat poslovanja prethodne proračunske godine.

Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo je  odluke o povjeravanju poslova upravljanja i održavanja objekta Dječjeg vrtića Fijolica Prelog Odjel Draškovec ustanovi Dječji vrtić Fijolica, o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Cirkovljan, zatim su doneseni zaključci o prodaji nekretnine u k.o. Prelog (Ulica V. Nazora 48), o kupnji nekretnine u k.o. Prelog (Glavna ulica 63) te o kupnji nekretnine u k.o. Čehovec (Glavna ulica 104). Također su se na dnevnom redu našli i prihvaćeni su prijedlozi odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2024. godini, o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika te prijedlozi Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma kulture Grada Preloga, Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga i Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Croata insulanus Grada Preloga. Članovi Gradskog vijeća Grada Preloga raspravljali su i prihvatili izvješća o poslovanju gradskih tvrtki, „Gospodarske zone Prelog“ d.o.o., GKP „Pre-kom“ d.o.o., „Razvojna agencija PCP“ d.o.o. te „Marina Prelog“ d.o.o. u 2023. godini.

 

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr