SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Održana sjednica kolegija gradonačelnika, svim umirovljenicama uskrsnica u vrijedosti 30 eura

Fotografije uz članak 4
14.03.2024

Prvu ovogodišnju sjednicu održao je Stručni kolegij gradonačelnika Grada Preloga. Bila je to šesnaesta sjednica u ovom sazivu, a održana je u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, u četvrtak 14. ožujka. Uz gradonačelnika Ljubomira Kolareka, pozivu na Stručni kolegij gradonačelnika odazvali su se zamjenik gradonačelnika Zdravko Kvakan, predsjednik Gradskog vijeća Grada Preloga Đuro Ujlaki, zamjenica predsjednika Gradskog vijeća Ivana Martinec Novak, pročelnica  Upravnog odjela za upravu i društvene djelatnosti Miljenka Radović, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Željko Poredoš, zatim Miroslav Hržić, pročelnik Upravnog odjela za razvoj grada i projekte, Sandra Hlišć, voditeljica Odsjeka za financije i proračun, direktor Gradskog komunalnog poduzeća Pre-kom d.o.o. Siniša Radiković te privremeni ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Prelog Mladen Križaić.

Na dnevnom se redu našao niz točaka, a sjednica je započela prihvaćanjem Izvješća o radu gradonačelnika, od srpnja do prosinca 2023. godine. Na dnevnom se redu našao i prijedlog Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2023. godinu te niz točaka vezan uz ovu Odluku, o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, programa javnih potreba u kulturi i sportu te socijalnoj skrbi. Raspravljalo se i o izvješćima o poslovanju za 2023. godinu gradskih tvrtki, Dječjeg vrtića Fijolica, Knjižnice i čitaonice, Doma kulture Grada, Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2023. godinu te Pučkog otvorenog učilišta Prelog za 2023. godinu. Što se tiče Proračuna, iz sažetka Računa prihoda i rashoda vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni prihodi i primici od 9.125.669,96 eura, te realizirani ukupni rashodi i izdaci od 8.444.798,15 eura, te je rezultat izvještajnog razdoblja višak prihoda u iznosu od 680.871,81 euro. Obzirom na iznos prenesenog negativnog rezultata iz prethodne godine u iznosu od 482.247,85 eura, ukupni rezultat poslovanja na dan 31.12.2023. godine je pozitivan i iznosi 198.623,96 eura.

Također raspravljalo se i o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt „Rekonstrukcija Zelene ulice u Draškovcu“, zatim o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Prelog, o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika te Odluke o dopuni Pravilnika o ocjenjivanju službenika u upravnim tijelima Grada Preloga. Gradskom su vijeću upućeni i prijedlozi odluka o stavljanju van snage Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine, o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine u 2023. godini, o prihvaćanju Izvješća o broju sklopljenih ugovora i utrošenim sredstvima u skladu s Odlukom o subvencioniranju stambenih kredita mladim obiteljima s područja Grada Preloga za 2023. godinu.

Na dnevnom redu, koji je sadržavao dvadeset i dvije točke našli su se i prijedlozi odluka vezano uz korištenje sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2023. godini, utrošak sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu te gospodarenje otpadom na području Grada Preloga u 2023. godini, kao i prijedlog Odluke o donošenju Akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete Grada Preloga. Svi ovi prijedlozi odluka upućeni su na usvajanje Gradskom vijeću Grada Preloga, koje će svoju sljedeću sjednicu održati u utorak, 21. ožujka 2024. godine.

Kolegij gradonačelnika raspravljao je i o prijedlozima odluka o isplati prigodne nagrade povodom blagdana Uskrsa umirovljenicama s područja Grada Preloga te korisnicima zajamčene minimalne naknade, socijalno ugroženim građanima i mnogočlanim obiteljima. Ono što je promjena ove godine jest da će poklon uz Uskrs dobiti svi umirovljenici s područja Grada Preloga, a ovom odlukom Grad Prelog dodjeljuje jednokratne prigodne naknade povodom blagdana Uskrsa svim umirovljenicima, korisnicima hrvatskih i inozemnih mirovina, s područja Grada Preloga povodom Uskrsnih blagdana. Vrijednost naknade svim umirovljenicima, korisnicima hrvatskih i inozemnih mirovina iznosi 30,00 €. I ovi će se prijedlozi uputiti na usvajanje Gradskom vijeću Grada Preloga.

Prihvaćena su i izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine na području Grada Preloga u 2023. godini te o izvršenju Programa uređenja i održavanja groblja Grada Preloga za 2023. godinu, a na kraju je donijeta Odluka o prihvaćanju Izvješća Komisije za popis imovine, prava i obveza (inventar, oprema) Grada Preloga za 2023. godinu.

 

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr