SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Održana treća sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika

Fotografije uz članak 3
22.11.2021

U ponedjeljak, 22. studenoga, svoju je treću sjednicu u ovom sazivu, održao Stručni kolegij gradonačelnika Grada Preloga. Uz gradonačelnika Ljubomira Kolarek, u radu sjednice Stručnog kolegija gradonačelnika sudjelovali su zamjenik gradonačelnika Zdravko Kvakan, predsjednik Gradskog vijeća Đuro Ujlaki, njegove zamjenice Anica Antolek Hrgar i Ivana Martinec Novak, pročelnica Upravnog odjela za upravu i društvene djelatnosti Miljenka Radović, Željko Poredoš, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Grada Preloga, voditeljica Odsjeka za proračun i financije Sandra Hlišć te direktor GKP Pre-kom d.o.o. Siniša Radiković. Stručni kolegij donio je zaključke o planu i rasporedu rada zimske službe na području Grada Preloga za zimu 2021/2022., o prihvaćanju Izvješća o statusu studenata sa sklopljenim ugovorima o kreditiranju za akademsku godinu 2020./2021 te o osnivanju i imenovanju Komisije za popis imovine, prava i obveza (inventar, oprema) Grada Preloga za 2021. godinu. Raspravljano je o nizu odluka, koje su upućene na usvajanje Gradskom vijeću Grada Preloga. Najvažnija je točka bio Proračun Grada Preloga za 2022. godinu te sa tom točkom prijedlozi programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture, javnih potreba u sportu i kulturi za 2022. godinu. Ukupni prihodi i primici proračuna Grada Preloga za 2022. godine planirani su u iznosu od 57.500.000,00  kuna. Nakon pokrića procijenjenog manjka poslovanja za tekuću 2021. godinu u iznosu od 3.000.000,00 kuna ukupni prihodi i primici za 2022. godinu iznose 54.500.000,00 kuna. Projekcija proračuna za 2023. godinu iznosi 47.000.000,00 kuna a za 2024. godinu 40.000.000,00 kuna. Gradskom vijeću upućene su i odluke o kratkoročnom revolving kreditu Grada Preloga, prekoračenju po poslovnom računu te o sufinanciranju izgradnje višestambene građevine POS-a.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr