SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Održano prvo diseminacijsko izlaganje u sklopu projekta Leeway

18.01.2024

U četvrtak, 18. siječnja 2024. godine održano je prvo diseminacijsko izlaganje u sklopu projekta akronima LEEWAY (01C0213) koji provodi Grad Prelog u suradnji s međunarodnim partnerima, a sufinancira Europska unija iz Programa međuregionalne suradnje Interreg Europe 2021. - 2027. Na početku događaja prisutne su pozdravili gradonačelnik Grada Preloga Ljubomir Kolarek te direktor Međimurske energetske agencije Alen Višnjić. Gradonačelnik je naglasio predanost Grada Preloga zelenoj energetskoj tranziciji, a direktor odličnu suradnju Grada Preloga i Međimurske energetske agencije na brojnim projektima.

Projekt akronima LEEWAY usmjeren je na tijela lokalne i regionalne samouprave koja moraju stvoriti uvjete, odnosno ukloniti prepreke za razvoj zajednica koje energiju dobivaju iz obnovljivih izvora, a u skladu je s cijevima Europske unije definiranim u Europskom zelenom planu. U sklopu projekta planirana su i studijska putovanja u zemlje iz kojih dolaze partneri Grada Preloga, odnosno u Italiju, Belgiju i Njemačku. Predstavnici Grada Preloga i lokalnih dionika već su sudjelovali na trodnevnom studijskom putovanju u Italiju, odnosno u Emiliju i Romanju krajem studenog 2023. godine. Tamo su se upoznali sa stanjem energetskih zajednica u toj zemlji, odnosno regiji te dobrim praksama vezanim uz obnovljive izvore energije. O svemu što su vidjeli i naučili izlagala je Ema Novak iz Međimurske energetske agencije, zaključivši da iako je Italija odmakla u osnivanju i stimuliranju energetskih zajednica ipak se još uvijek susreće s nizom izazova. Grad Prelog će nove spoznaje stečene u sklopu ovog projekta iskoristiti pri reviziji svog energetskog i klimatskog akcijskog plana iz 2020. godine (SECAP-a).

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Grada Preloga te se ne može smatrati da odražava stavove Europske unije i/ili programa Interreg Europe.

           

 

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr