SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Osma sjednica Kolegija gradonačelnika

Fotografije uz članak 6
13.07.2010
13. srpnja

Dana 13. srpnja 2010. godine održana je osma sjednica Kolegija gradonačelnika Grada Preloga. Sjednica je imala na dnevnom redu 12. točaka.

Na sjednici Kolegija donijeta je odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o cijeni vodnih usluga: opskrbe pitkom vodom, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda.
Razlozi povećanje cijene vode su povećanje troškova upravljanja sustavom vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja, smanjena potrošnja vode kod domaćinstava i industrije, prestanak rada pojedinih tvrtki, te 2010. godine smanjenje prihoda s osnove upotrebe vlastitih proizvoda i usluga zbog toga što u sustavu Međimurskih voda više nema Sektora gradnje. Povećanjem cijene, ukupna cijena vodoopskrbe za Prelog, za domaćinstva, ustanove i udruge te za gospodarstvo, povećati će se ovisno o mjesečnoj potrošnji u m3 i to prema slijedećoj simulaciji:

Domaćinstva, ustanove i udruge Mjesečna potrošnja u m3
10 15 20
% promjene 3,34 % 3,62 % 3,78 %
Iznos promjene u kn 3,90 5,85 7,80

Gospodarstvo Mjesečna potrošnja u m3
10 15 20
% promjene 3,27 % 3,58 % 4,32 %
Iznos promjene u kn 8,40 11,20 28,00

Odlukom o cijeni vodnih usluga: opskrbe pitkom vodom, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda utvrđeno je pravo da socijalno ugroženi građani plaćaju 60 % od osnovne cijene vodne usluge, za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva. Suglasnost je dana uz uvjet da u roku od 1 godine Međimurske vode izrade i predoče program mjera štednje i racionalizacije poslovanja tvrtke što je i prijedlog Nadzornog odbora.

Odluka je donesena sagledavajući odgovornost trenutaka. Povećanje cijene kako god malo ili veliko bilo udar je na standard građana i povećanje troškova proizvodnje gospodarstva s jedne strane. S druge pak strane gubitak u poslovanju Međimurskih voda donosi pad njihovog poslovnog rejtinga i poteškoće oko financiranja i daljnjeg provođenja razvoja sustava opskrbe vodom, odvodnje i pročišćavanja. U tom smislu ovo povećanje od 50 lipa po kubiku jedini je način da se razvoj nastavi.

Donijeta je i odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o akcijskim uvjetima plaćanja naknade i izvođenje priključka na vodoopskrbni sustav Međimurja. Navedenom odlukom se domaćinstvima – fizičkim osobama koji podnesu zahtjev za priključenje na vodoopskrbni sustav i sklope s Međimurskim vodama istovremeno Ugovor o plaćanju naknade za priključenje i Ugovor o izvođenju priključka na vodoopskrbnu mrežu i to do 31. prosinca ove godine, odobravaju akcijski uvjeti plaćanja i to:
1. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE (sadašnji iznos je 4.000,00 kn)
a) 20 % popusta – za plaćanje u cijelosti u roku od 8 dana od dana sklapanja
ugovora, što iznosi 3.200,00 kuna
b) 10 % popusta – za plaćanje do 12 mjesečnih rata, što iznosi 3.600,00 kn
c) do 24 mjesečnih rata – iznos od 4.000,00 kuna beskamatno
2. IZVEDBA PRIKLJUČKA NA VODOVODNU MREŽU (prema predračunskom troškovniku)
a) 20 % popusta – za plaćanje u cijelosti u roku od 8 dana od dana sklapanja
ugovora
b) do 24 mjesečnih rata – beskamatno, s time što se prva rata uvećava za PDV
Novim akcijskim uvjetima plaćanja naknade i izvođenje priključka na vodoopskrbni sustav Međimurja želi se omogućiti što većem broju domaćinstva priključenje na vodoopskrbni sustav a u konačnici to će pridonijeti i boljem poslovanju tvrtke.

Donijeta je odluka o odgodi potpisivanja Sporazuma o preuzimanju otpada koji je ponudila Piškornice d.o.o. Koprivnički Ivanec. Konačna odluka o potpisivanju Sporazuma o preuzimanju otpada donijeti će se nakon profiliranja određenog projekta za gospodarenje otpadom na području sjeverozapadne Hrvatske, jer na tom području sada postoje tri tvrtke koje su zainteresirane za gospodarenje otpadom. Navedenim Sporazumom regulira se potreba daljnjeg financiranja razvoja projekta izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom za područje sjeverozapadne Hrvatske u okviru tvrtke Piškornica d.o.o. Radi se o troškovima projektiranja i pripreme projekta koji bi se financirali na način da se po domaćinstvu plaća iznos od 2,50 kn mjesečno. Navedeni iznos bi se plaćao u periodu od 1. kolovoza 2010. godine do 1. kolovoza 2012. godine iz Proračuna Grada Preloga, što znači 6.400,00 kuna/mjesečno, odnosno godišnje 76.800,00 kuna ili bi se navedeni iznos obračunao u obvezu domaćinstvima za odvoz i zbrinjavanje otpada. Donijeta je odluka o suzbijanju komaraca ULV metodom na području Grada Preloga i to na način da će se suzbijanje komaraca provesti njihovim tretiranjem dva puta u periodu od lipnja do kolovoza 2010. godine. Prvo tretiranje je provedeno i vide se efekti u smanjenju broja uboda komaraca.
Prihvaćena je ponuda tvrtke "ARHITEKT – atelje" d.o.o. Ivana Gundulića 5 iz Čakovca za izradu Izvedbenog projekta uređenja javnog prostora uz Dom kulture u Prelogu. Navedeni projekt se provodi dogovorno s vlasnicima susjednih zemljišta na području uz Dom kulture Grada Preloga. Kolegij je upoznat s provedenim postupkom odabira najpovoljnijeg ponuđača za radove na sanaciji kolnika po Prelogu. To je tvrtka TEGRA d.o.o. Čakovec. Dano je izvješće o podnijetom projektnom prijedlogu pod nazivom Prekogranična suradnja kroz kulturu i sport. Predloženi projektni prijedlog vezan je uz 1. Prioritet Operativnog programa Slovenija-Hrvatska Gospodarski i društveni razvoj - Društvena integracija, a ukupni zatraženi iznos IPA sredstava iznosi 97.582,04 € dok je ukupni planirani proračun operacije 114.802,40 €. Radi se o zajedničkom projektu Grada Preloga i Općine Puconci iz Slovenije (Prekmurje). U tu svrhu je dana 29. lipnja 2010. godine potpisana partnerska izjava kojom je potvrđena zajednička dostava projektnog prijedloga projekta u okviru IPA Operativnog programa Slovenija-Hrvatska 2007-2013. Cilj predloženog projekta je prije svega osiguravanje održivog društvenog i gospodarskog razvoja. U sklopu navedenog želi se potaknuti sudjelovanje i izmjena iskustava, te poboljšati prekograničnu i društvenu suradnju između dviju partnerskih jedinica lokalne samouprave i udruga i institucija s njihovog područja. Projekt je predan 30. lipnja, a na rezultate odabira pričekat će se do kraja ove ili do početka sljedeće godine. U svakom slučaju, Općina Puconci i Grad Prelog nastavit će dobru suradnju koja je započeta zajedničkom pripremom projektnog prijedloga.

Isto tako, u okviru „Projekta izgradnje poduzetničkih zona u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2010. godinu" Grad Prelog je dana 11. ožujka 2010. godine podnio zahtjev za uključivanje u "Projekt izgradnje poduzetničkih zona u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2010. godinu". Kao i ranijih godina, za sufinanciranje opremanja zone kandidiran je projekt Gospodarske zone Prelog – Sjever i to u iznosu od 3.911.551,66 kuna. Dana 31. svibnja 2010. godine Odlukom o dodjeli sredstava za izgradnju poduzetničkih zona u JLPS za 2010. godinu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Gradu Prelogu je odobren iznos od 1.000.000,00 kuna za sufinanciranje izgradnje Gospodarske zone Prelog – Sjever i to za izgradnju infrastrukture u zoni.
Nakon 20 godina Prelog ima priliku upriličiti svečanost služenja Mlade mise novozaređenog svećenika vlč. Tomice Kos iz Preloga. Svečanost služenja Mlade mise održati će se na dan prošćenja u Prelogu, 25. srpnja 2010. godine u Župnoj crkvi sv. Jakoba. Povodom toga svečanog čina Grad Prelog se uključio u organizaciju navedene svečanosti. Grad Prelog se, već tradicionalno, uključuje u sufinanciranju manifestacije Ljetne noći Grada Preloga u visini sredstava koja su predviđena u Proračunu Grada Preloga za te namjene. Donijeto je nekoliko odluka vezano uz uređenje Trga sv. Lovre u Cirkovljanu. Prilazi se uređenju piete na Trgu sv. Lovre u Cirkovljanu te poklonca sv. Lovre u Prelogu. Konzervatorsko-restauratorske radove na kamenoj skulpturi poklonca sv. Lovre u Prelogu i pietu na Trgu sv. Lovre u Cirkovljanu će sukladno ponudi i troškovniku izvesti tvrtka "TRIFORA" d.o.o. iz Varaždina.
Isto tako, želi se urediti postojeći spomenik žrtvama II svjetskog rata na Trgu sv. Lovre u Cirkovljanu. Postoje dvije varijante rješenja uređenja spomenika. Jedna varijanta je samo obnova postojećeg spomenika a druga varijanta je izrada novog spomenika pod nazivom „Spomen žrtvama ratova 20. stoljeća". Druga varijanta predstavlja sveobuhvatnije rješenje i to prema idejnom rješenju Darinke Kalšan, dipl.ing.arh. Druga varijanta je i skuplja te ovisi o podršci donatora u realizaciji iste. Nakon dodatnih konzultacija donijeti će se konačna odluka o prihvatu jedne od ponuđenih varijanti. Suglasnost udruge boraca antifašističkog rata postoji. Mjesni odbor Cirkovljan je predložio da se na Trgu sv. Lovre postavi i brončana skulptura blaženog Alojzija kardinala Stepinca. Brončana skulptura je dar dr. Matije Berljaka a izradio ju je akademski kipar Anđelko Odak iz Zagreba. Prijedlog je u postupku a odluka će se donijet po ishođenom mišljenju projektanta, konzervatora i stručnjaka vezano uz prostorno uređenje.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr


Bilten

Pretplatite se na bilten:
Prijava Odjava