SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Otvorena kompostana Prelog 

Otvorena kompostana Prelog

Fotografije uz članak 11
14.04.2015

U Prelogu je u utorak, 14. travnja, otvorena Kompostana Prelog. Svečanim rezanjem vrpce kompostanu su otvorili Stjepan Glavina ( jedan radnika u novootvorenoj kompostani ), župan Međimurske županije Matija Posavec, načelnica Sektora za zaštitu okoliša Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Aleksandra Čilić i gradonačelnik Grada Preloga Ljubomir Kolarek.

Sedam jedinica lokalne samouprave donjeg Međimurja ( Grad Prelog, te općine Goričan, Donji Kraljevec, Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava, Kotoriba ) već 10 godina zajednički gospodare otpadom na svojem području putem vlastitog komunalnog poduzeća GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog. Unutar cjelovitog sustava održivog gospodarenja otpadom, početkom ove godine uvedena je i javna usluga sakupljanja biorazgradivog otpada sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Kako bi se biorazgradivi otpad mogao obraditi i iz njega proizvesti kompost za to je bila potrebna građevina odnosno kompostana koja je izgrađena u Prelogu na lokaciji Gorice. Donje Međimurje je prošlu 2014. godinu završilo sa 22% odvojeno skupljenog i obrađenog otpada. Ove godine očekuje se 50% odvojeno skupljenog i obrađenog otpada. Održivim gospodarenjem otpadom na području donjeg Međimurja zaposleno je 25 radnika, od tog broja tri radnika zaposlena su na poslovima u kompostani. Kompostana Prelog pokrivati će područje donjeg Međimurja od otprilike 7000 domaćinstva ( 25000 stanovnika ) i preko 500 pravnih osoba, a do popunjenja kapaciteta preuzimat će na obradu i biorazgradivi otpad okolnih jedinica lokalne samouprave ili njihovih komunalnih poduzeća koje nisu u sustavu zajedničkog gospodarenja otpadom.

Projektnu dokumentaciju za kompostanu izradila tvrtka je OGP d.o.o. iz Preloga, u iznosu od 65 tisuća kuna sa PDV-om, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirao je izradu projektne dokumentacije u cijelosti (100%). Izgradnja i stručni nadzor Kompostane Prelog vrijedna je 3.018.361,69 kuna sa PDV-om, a Fond za zaštitu okoliša sufinancirao je izgradnju kompostane sa 2.335.271,24 kuna ili 77,37%. Kompostanu su izgradile međimurske tvrtke Pavlic-asfalt-beton Goričan i Međimurje PMP Čakovec, dok je stručni nadzor obavljala tvrtka Instalmont Kanižaj Čakovec.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr