SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Ponovna javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu

Fotografije uz članak 1
13.02.2023

Grad Prelog objavljuje oglas o pokretanju Ponovne javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu. Ponovna javna rasprava će trajati od 20.02.2023. do 27.02.2023.. Javni uvid u elaborat za ponovnu javnu raspravu Prijedloga Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu, moći će se izvršiti za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave u prostorijama Grada Preloga, Glavna 35, 40323 Prelog, svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme, te na mrežnim stranicama Grada Preloga (https://www.prelog.hr/), kao i na mrežnim stranicama stručnog izrađivača (http://urbia.hr/). Javno izlaganje Prijedloga Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu organizirat će se u prostorijama Grada Preloga, Glavna 35, 40323 Prelog dana 21.02.2023. u 13:00 sati.

Ponovna javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu

Datoteke uz članak
Ponovna javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu.pdf    Ponovna javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu 204.32 kB
PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU Urbanistički plan uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu.pdf    PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU Urbanistički plan uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu 1.70 MB
OBRAZLOŽENJE Urbanistički plan uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu.pdf    OBRAZLOŽENJE Urbanistički plan uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu 1.65 MB
NAČIN I UVJETI GRADNJE Urbanistički plan uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu.pdf    NAČIN I UVJETI GRADNJE Urbanistički plan uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu 597.99 kB
UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA Urbanistički plan uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu.pdf    UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA Urbanistički plan uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu 565.35 kB
MREŽE ELEKTROOPSKRBE, ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I JAVNE RASVJETE Urbanistički plan uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu.pdf    MREŽE ELEKTROOPSKRBE, ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I JAVNE RASVJETE Urbanistički plan uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu 529.06 kB
MREŽE VODOOPSKRBE, ODVODNJE I PLINOOPSKRBE Urbanistički plan uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu.pdf    MREŽE VODOOPSKRBE, ODVODNJE I PLINOOPSKRBE Urbanistički plan uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu 502.26 kB
PLAN PROMETA Urbanistički plan uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu.pdf    PLAN PROMETA Urbanistički plan uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu 497.79 kB
KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA Urbanistički plan uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu.pdf    KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA Urbanistički plan uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu 513.12 kB
SAŽETAK ZA JAVNOST Urbanistički plan uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu.pdf    SAŽETAK ZA JAVNOST Urbanistički plan uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu 270.73 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr