SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Ponovna javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog

Fotografije uz članak 1
24.04.2023

Grad Prelog objavljuje Ponovnu javnu raspravu o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog. Ponovna javna rasprava će trajati od 02.05.2023. do 15.05.2023. Javni uvid u elaborat za ponovnu javnu raspravu Prijedloga Urbanističkog plana uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog, moći će se izvršiti za vrijeme trajanja Ponovne javne rasprave u prostorijama Grada Preloga, Glavna 35, 40323 Prelog, svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme te na mrežnim stranicama Grada Preloga (https://www.prelog.hr/), kao i na mrežnim stranicama stručnog izrađivača (http://urbia.hr/). Javno izlaganje Prijedloga Urbanističkog plana uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog organizirat će se u prostorijama Grada Preloga, Glavna 35, 40323 Prelog dana 09.05.2023. u 13:00 sati.

PONOVNA JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog

 

Datoteke uz članak
PONOVNA JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog.pdf    PONOVNA JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog 206.29 kB
PRIJEDLOG ZA PONOVNU JAVNU RASPRAVU Urbanistički plan uređenja područja Leščača do Srednje škole Prelog.pdf    PRIJEDLOG ZA PONOVNU JAVNU RASPRAVU Urbanistički plan uređenja područja Leščača do Srednje škole Prelog 1.72 MB
OBRAZLOŽENJE Urbanistički plan uređenja područja Leščača do Srednje škole Prelog.pdf    OBRAZLOŽENJE Urbanistički plan uređenja područja Leščača do Srednje škole Prelog 2.25 MB
SAŽETAK ZA JAVNOST Urbanistički plan uređenja područja Leščača do Srednje škole Prelog.pdf    SAŽETAK ZA JAVNOST Urbanistički plan uređenja područja Leščača do Srednje škole Prelog 395.68 kB
NAČIN I UVJETI GRADNJE.pdf    NAČIN I UVJETI GRADNJE 938.42 kB
UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA.pdf    UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA 911.48 kB
PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - MREŽE ELEKTROOPSKRBE, ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I JAVNE RASVJETE.pdf    PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - MREŽE ELEKTROOPSKRBE, ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I JAVNE RASVJETE 817.88 kB
PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - MREŽE VODOOPSKRBE, ODVODNJE I PLINOOPSKRBE.pdf    PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - MREŽE VODOOPSKRBE, ODVODNJE I PLINOOPSKRBE 828.80 kB
PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - PLAN PROMETA.pdf    PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - PLAN PROMETA 878.69 kB
KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA.pdf    PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - PLAN PROMETA 926.22 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr