SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Posljednja sjednica Gradskog vijeća u 2020. godini

17.12.2020

U prostorima Poduzetničkog centra Prelog, održana je posljednja ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga. Najvažnija točka bio je prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu te uz njega vezane izmjene i dopune programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu te programa javnih potreba u kulturi i sportu Grada Preloga za 2020. godinu. Rebalans Proračuna predstavio je gradonačelnik Ljubomir Kolarek. U odnosu na planirani Proračun za 2020. godinu predlaže se povećanje ukupno planiranih prihoda i primitaka za 2.180.000,00 kuna te povećanje ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2.180.000,00 kuna. Ukupno  planiranim  prihodima  i  primicima u iznosu od 54.041.949,81 kunu Proračunom se pokriva preneseni manjak rezultata poslovanja iz prethodne  godine u iznosu od - 7.541.949,81 kunu te se financiraju planirani rashodi i izdaci ove proračunske godine u iznosu od 46.500.000,00 kuna.

Raspravljalo se o izmjenama i dopunama odluka o komunalnoj naknadi te o darovanju nekretnine na području k.o. Prelog, čime se osigurava prostor za rad novoosnovanog Centra za socijalnu skrb Prelog. Gradskom vijeću prihvatilo je i Plan rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2021. godinu, zatim Godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2020. godinu, Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2021. godinu, a donesena je i Odluka o donošenju procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Preloga. Čestitke su prigodom blagdana, ispred klubova vijećnika uputili Snježana Ladić, Anica Antolek Hrgar i Ivan Šimunković, a na kraju sjednice čestitke, uz zahvalu na suradnji, svim vijećnicima uputio je i gradonačelnik Ljubomir Kolarek. Tonski zapis sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga možete pronaći na sljedećoj poveznici:

https://www.youtube.com/watch?v=y2lAGhTcs08&feature=youtu.be

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr


Bilten

Pretplatite se na bilten:
Prijava Odjava