SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Potpisani ugovori za sufinanciranje proizvodnje električne energije

02.11.2022

Energetska udruga građana "Zeleni Prelog" i Grad Prelog u suradnji sa Međimurskom energetskom agencijom d.o.o. (MENEA) organizirala je  predstavljanje Javnog poziva za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU-2/22) i potpisivanje ugovora sa korisnicima temeljem Javnog poziva za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima. Tako je u srijedu, 2. studenog, u prostoru Muzeja Croata insulanus Grada Preloga, potpisano prvih trinaest ugovora temeljem Javnog poziva za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima.

U mjesecu srpnju raspisan je Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju na području Grada Preloga u 2022. godini. Ovim Pozivom osigurava se provedba mjere br. 12. Ugradnja fotonaponskih sustava (do 10 kW) na krovove kuća i stambenih zgrada iz Akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Preloga – SECAP. Financijska sredstva za realizaciju navedenog Poziva osigurana su u Proračunu Grada Preloga za 2022. godinu, Programu Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije fotonaponskih elektrana na području Grada Preloga u iznosu od 30.000,00 kn. Prije potpisivanja predmetnih ugovora, sve su pozdravili gradonačelnik Grada Preloga Ljubomir Kolarek te Miroslav Hržić, pročelnik Upravnog odjela za razvoj grada i projekte Miroslav Hržić. Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama predstavili su predstavnici Međimurske energetske agencije Krista Topolnjak i Niki Radiković.

Ovaj Javni poziv je i dalje otvoren, a planira se odobrenje do ukupno 30 bespovratnih subvencija za izradu glavnog projekta u 2022. godini. Rok za podnošenje prijava je trajno otvoren poziv do iskorištenja predviđenih sredstava, a najkasnije do 31.12.2022. godine.

Prezentacija - Poticanje obnovljivih izvora energije u kućanstvu

Zahtjev za nadoknadom sredstava

Datoteke uz članak
Zahtjev za nadoknadom sredstava.pdf    Zahtjev za nadoknadom sredstava 403.51 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr