SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Povećane jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu

Fotografije uz članak 5
21.03.2019

U četvrtak, 21. ožujka 2019. godine, održana je deseta po redu sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga Ljubomira Kolareka. I ova je sjednica održana uoči sljedeće sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će održati u četvrtak, 28. ožujka. Na dnevnom redu našao se niz odluka koje će biti upućene na usvajanje Gradskom vijeću. Podnijeto je Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od srpnja do prosinca 2018. godine, zatim su se na dnevnom redu našli prijedlozi odluka o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga, o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu, odluke o prihvaćanju izvješća o radu Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog, Knjižnice i čitaonice Grada Preloga, Doma kulture Grada Preloga, Muzeja Croata insulanus Grada Preloga, izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te Programa održavanja komunalne infrastrukture, Programa javnih potreba u kulturi. Zatim su se na dnevnom redu našli i prijedlozi odluka o izvršenju Programa javnih potreba u sportu te Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga, o izvršenju Socijalnog plana Grada Preloga, prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine na području Grada Preloga u 2018. godini te Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2018. godini. Gradskom su vijeću upućeni i prijedlozi odluka o prihvaćanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog, o socijalnoj skrbi Grada Preloga, o porezima Grada Preloga, o subvencioniranju stambenih kredita mladih obitelji s područja Grada Preloga, o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog  plana uređenja dijela naselja Jug Prelog.

Kolegij gradonačelnika donio je odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa uređenja i održavanja groblja za 2018. godinu, zatim o prihvaćanju Izvješća o obavljanju poslova naplate parkiranja na području Grada Preloga za 2018. godinu te je prihvaćeno Izvješće Komisije za popis imovine, obveza i potraživanja Grada Preloga na dan 31.12.2018. godine. Posebno vrijedi istaknuti Odluku o pravu na jednokratnu novčanu pomoć na opremu novorođenog djeteta. Prema novoj odluci, visina jednokratne novčane pomoći iznosi: za prvo dijete 1.500,00 kuna, za drugo dijete 2.000,00 kuna, za treće dijete 2.500,00 kuna, za četvrto dijete 4.000,00 kuna, a za peto dijete 5.000,00 kuna. Roditelji, podnositelji zahtjeva, imaju pravo i na poklon bon za novorođeno dijete u visini od 500,00 kn. Gradskom je vijeću upućen i prijedlog Odluke o subvencioniranju stambenih kredita mladim obiteljima s područja Grada Preloga. Odluka omogućava dodjelu subvencioniranje stambenih kredita, odnosno kamata na stambene kredite koji su ugovoreni u periodu od dana stupanja na snagu ove Odluke i to u ukupnom iznosu od 25.000,00 kn. Subvencioniranje kredita odobrava se za kupnju stana ili kuće odnosno za gradnju, odnosno dovršetak kuće odnosno za adaptaciju dotrajalog, nenastanjenog stana ili kuće. Prijedlog ove Odluke je prva takva odluka na području Republike Hrvatske kojom se jedinica lokalne samouprave aktivno uključuje u mjere demografske politike te istovremeno i revitalizaciju starih, napuštenih gruntišta na području Grada Preloga.

Uz gradonačelnika Ljubomira Kolareka, sjednici Stručnog kolegija, prisustvovali su i zamjenik gradonačelnika Zdravko Kvakan, zamjenik predsjednika Gradskog vijeća Dražen Novak, pročelnica Upravnog odjela za upravu i društvene djelatnosti Miljenka Radović, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Željko Poredoš, voditeljica Odsjeka za proračun i financije Sandra Hlišć te direktor Gradskog komunalnog poduzeća PRE-KOM d.o.o. Siniša Radiković.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr


Bilten

Pretplatite se na bilten:
Prijava Odjava