SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Poznati programi obrazovanja u sklopu Pučkog otvorenog učilišta Prelog

Fotografije uz članak 1
29.01.2024

Nakon verifikacije i pozitivnog mišljenja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te Rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja za izvođenje programa obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije ili djelomične kvalifikacije, koje se upisuju u e-radnu knjižicu, Pučko otvoreno učilište Prelog  programe je prijavilo u sustav Moj vaučer Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Za programe obrazovanja iz različitih sektora zainteresirani polaznici bez obzira na radni status (zaposlen/nezaposlen) mogu zatražiti vaučer Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te ponudu pružatelja obrazovanja Pučkog otvorenog učilišta Prelog.

Programi obrazovanja Pučkog otvorenog učilišta Prelog uz vaučere HZZ-a:

Iz sektora Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija:

 1. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije posluživanje numerički upravljanih alatnih strojeva – glodalice; vaučer (1.646,16 EUR)
 2. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije posluživanje numerički upravljanih alatnih strojeva – tokarilice; vaučer (1.646,16 EUR)
 3. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije zavarivanje čelika kutnim spojem MAG ( 135 ) postupkom; vaučer (2.697.19 EUR)
 4. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije zavarivanje čelika kutnim spojem TIG ( 141 ) postupkom; vaučer (1.991,64 EUR)
 5. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije zavarivanje čelika sučeljnim spojem MAG ( 135 ) postupkom; vaučer (2.627,51 EUR)
 6. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije zavarivanje čelika sučeljnim spojem TIG ( 141 ) postupkom; vaučer (1.866,88 EUR)

Iz sektora Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija:

 1. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije gospodarenje otpadom; vaučer (422,06 EUR)

Iz sektora Ekonomija i trgovina:

 1. Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije knjigovođa/knjigovotkinja; vaučer (767,27 EUR)

Iz sektora sektor Promet i logistika:

 1. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije rukovanje viličarom u skladišnom prostoru; vaučer (469,31 EUR)

Pučko otvoreno učilište Prelog osim programa obrazovanja pokrivenih vaučerima HZZ-a upisuje polaznike i u sljedeće programe :

 1. Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije pomoćnik u nastavi/pomoćnica u nastavi; (cijena programa: 700 EUR)
 2. Program osposobljavanja za poslove dadilje; (cijena programa: 700 EUR)
 3. Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije njegovatelj/njegovateljica u institucionalnoj i izvaninstitucionalnoj skrbi o starijim i nemoćnim osobama; (cijena programa: 700 EUR)

U pripremi je i upis u  Program učenja stranog jezika za odrasle -Hrvatski jezik za strance – opći jezik – ( stupnjevi A1 – C2 ).

Izvođenje navedenih programa obrazovanja započeti će po formiranju skupina u prostorima Pučkog otvorenog učilišta Prelog, Hrupine 7B (Poduzetnički centar Prelog), u poslijepodnevnim i večernjim satima.

Detalje pojedinih programa možete pronaći na Web stranici POU Prelog: https://pou-prelog.hr ,a za dodatne informacije, ponude i prijave slobodno nas kontaktirate.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr