SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Pre-kom d.o.o. potpisao Ugovor za opremanje i modernizaciju Kompostane Prelog

Fotografije uz članak 3
28.05.2020

U mjesecu travnju u Gradsko komunalno poduzeće Pre – kom d.o.o. Prelog stigla je informacija o prolasku treće faze – financijske kontrole od strane Posredničkog tijela razine 2 (PT2) u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, za projekt „Opremanje i modernizacije Kompostane Prelog“. Ovog je tjedna potpisan Ugovor za ovaj projekt, kojeg je ispred Gradskog komunalnog poduzeća Pre-kom d.o.o. potpisao direktor Siniša Radiković. Vrijednost projekta je 4.447.956,07 kuna bez PDV-a, a bespovratna sredstva iznose 2.194.535,06 kuna. Provedbom ovoga projekta, Kompostana Prelog će biti uređena prema svim vrhunskim, europskim, standardima, a kapacitet će se povećati na 7200 tona godišnje. Kompostana Prelog trenutno proizvodi kvalitetan kompost, uz korištenje efektivnih mikroorganizama te se kompost prodaje na području Republike Hrvatske, a dio završava i u susjednoj Sloveniji. Putem projekta nabavit će se novi učinkovitiji strojevi, a ujedno ekološki prihvatljiviji i to: drobilica biorazgradivog otpada i granja, sijačica komposta, mala punionica vreća kompostom, teleskopski utovarivač i obični utovarivač. Također će se u sklopu projekta napraviti automatizirani sustav vlaženja komposta te će se oko kompostane posaditi lipe. U sklopu projekta osigurana su i sredstva za plaće zaposlenika Pre-koma koji će voditi projekt kao i za provođenje informativnih aktivnosti projekta. U narednom razdoblju Gradsko komunalno poduzeće Pre-kom d.o.o. očekuje potpisivanje još dva ugovora za europske projekte i to za: nabavu 2 nova komunalna vozila, vrijedan 1,82 milijuna kuna bez PDV-a te izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad, vrijedan 4,2 milijuna kuna bez PDV-a.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr


Bilten

Pretplatite se na bilten:
Prijava Odjava