SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Sedamnaesta sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika Preloga

Fotografije uz članak 5
13.06.2024

U prostoru Uprave Grada Preloga održana je, u četvrtak 13. lipnja, 17. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga. Uz gradonačelnika Ljubomira Kolareka, u radu Stručnog kolegija gradonačelnika sudjelovali su zamjenik gradonačelnika Zdravko Kvakan, predsjednik Gradskog vijeća Grada Preloga Đuro Ujlaki, zamjenica predsjednika Gradskog vijeća Ivana Martinec Novak, pročelnica  Upravnog odjela za upravu i društvene djelatnosti Miljenka Radović, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Zvonimir Grabant, zatim Miroslav Hržić, pročelnik Upravnog odjela za razvoj grada i projekte, Sandra Hlišć, voditeljica Odsjeka za financije i proračun, direktor Gradskog komunalnog poduzeća Pre-kom d.o.o. Siniša Radiković te ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Prelog Mladen Križaić. Na dnevnom se redu našlo sedamnaest točaka, a najvažnija točka bio je Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2024. godinu te vezano uz njega prijedlozi odluka o izmjenama i dopunama programa održavanja i građenja komunalne infrastrukture te programa javnih potreba u sportu i kulturi Grada Preloga za 2024. godinu.

Što se Proračuna Grada Preloga tiče, došlo je do malih promjena te se predloženim Izmjenama i dopunama za 2024. godinu planira povećanje ukupno planiranih prihoda i primitaka za 270.000,00 € te povećanje ukupno planiranih rashoda i izdataka za 270.000,00 €. U izmjene i dopune Proračuna za 2024. godinu unosi se preneseni višak iz prethodne godine u iznosu od 198.421,31 € (koji se sastoji od prenesenog rezultata poslovanja za 2023. godinu proračunskih korisnika i Grada Preloga). U osnovnom planu Proračuna za 2024. godinu planiran je procijenjeni manjak od 500.000,00 € te se izmjenama i dopunama proračuna ažurira stvarni rezultat poslovanja prethodne proračunske godine.

Članovi Stručnog kolegija raspravljali su i o prijedlozima odluka o povjeravanju poslova upravljanja i održavanja objekta Dječjeg vrtića Fijolica Prelog Odjel Draškovec ustanovi Dječji vrtić Fijolica, o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Cirkovljan, raspravljalo se o zaključcima o prodaji nekretnine u k.o. Prelog (Ulica V. Nazora 48), o kupnji nekretnine u k.o. Prelog (Glavna ulica 63) te o kupnji nekretnine u k.o. Čehovec (Glavna ulica 104). Također su se na dnevnom redu našli i prijedlozi odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2024. godini, o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika te prijedlozi Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma kulture Grada Preloga, Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga i Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Croata insulanus Grada Preloga. Članovi Stručnog kolegija raspravljali su i o izvješćima o poslovanju gradskih tvrtki, „Gospodarske zone Prelog“ d.o.o., GKP „Pre-kom“ d.o.o., „Razvojna agencija PCP“ d.o.o. te „Marina Prelog“ d.o.o. u 2023. godini. Sve su odluke upućene na usvajanje Gradskom vijeću Grada Preloga koje će svoju sljedeću sjednicu održati 20. lipnja 2024. godine.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr