SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Sedma sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

28.06.2018

Sedma sjednica ovoga saziva Gradskog vijeća Grada Preloga, održana je, u četvrtak 28. lipnja, u Gradskoj vijećnici Grada Preloga. Na dnevnom redu našlo se šesnaest točaka dnevnog reda. Dio točaka bio je vezan uz I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga. Proračun Grada Preloga za 2018. godinu donijet je 30. studenog 2017. godine na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Preloga u iznosu od 50.890.000,00 kuna. U skladu s odredbama Zakona o proračunu, kada se tijekom proračunske godine ukaže potreba donose se izmjene i dopune proračuna za tekuću proračunsku godinu. Također, sukladno zakonu, prvim izmjenama i dopunama proračuna tekuće godine utvrđeni rezultat poslovanja po godišnjem obračunu prethodne proračunske godine uključuje se u plan tekuće godine. Za 2017. godinu utvrđen je manjak poslovanja u iznosu od 3.108.675,70 kune te se navedeni manjak uključuje u plan proračuna. Prvim  izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga predlaže se usklađenje dosadašnjeg izvršenja prihoda i rashoda te planiranje novih prihoda i rashoda. Ukupni proračun (nakon pokrića manjka iz prethodne godine) ostaje na razini prvobitnog plana i iznosi 50.890.000,00 kuna.

Na dnevnom redu našlo se i donošenje Poslovničke odluke o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga, donošenje Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtki GKP „Pre-kom“ d.o.o. Općini Podturen, zatim su donesene odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu, o dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine, o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih  aktivnosti u 2018. godini. Vijećnici su dobili na uvid te prihvatili izvješća o poslovanju gradskih tvrtki „Gospodarske zone“ d.o.o., GKP „Pre-kom“ d.o.o. te „Marina“ d.o.o., a dana je i suglasnost gradonačelniku za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt Uređenje Trga Kralja Tomislava u Prelogu. Donijeta je i odluka o odabiru Maje Lesinger za ravnateljicu Knjižnice i čitaonice Grada Preloga.

U aktualnih trideset minuta pitanja su gradonačelniku postavljali Marijan Glavina, o tijeku provedbe projekata financiranih iz europskih fondova, a posebno tijek projekta obnove Dječjeg vrtića Fijolica. Anica Antolek Hrgar postavila je pitanje o oštećenjima kolnika i nogostupa u Ulici Kralja Petra Krešimira IV te pitanje o prostoru na jugu Preloga predviđenom za gradski park. Dražen Novak zatražio je informacije o troškovima informiranja i promidžbe te troškovima obilježavanja određenih datuma za 2017. i 2018. godinu, a Nenad Igrec postavio je pitanje o popravci ograde u Sajmišnoj ulici u Prelogu te o obnovi ulice Jug I, između Školske ulice i Ulice Dragutina Domjanića. Mario Vrbanec postavio je pitanja o uređenju ulice u Čehovcu – ulice paralelno sa Novom ulicom te o tijeku spora sa Javnom vatrogasnom postrojbom Čakovec. Ivan Šimunković postavio je pitanje o regulacije brzine vožnje u Ulici Kralja Tomislava u Hemuševcu te konstatirao da duže vrijeme nije ništa učinjeno u mjestu Cirkovljan, posebno se osvrnuvši na groblje te izgradnju kanalizacije kroz Cirkovljan. Dubravko Cvetko postavio je pitanje o eventualnom postojanju interesa za kupnju zemljišta u Gospodarskoj zoni Sjever dok se drugo njegovo pitanje odnosilo na postavljanje elektro mreže u Ulici Perutnica u Prelogu. Gradonačelnik Ljubomir Kolarek odgovorio je na sva pitanja vijećnika.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr