SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Stručni kolegij gradonačelnika održao osamnaestu sjednicu

Fotografije uz članak 4
24.09.2020

Kao uvod u predstojeću sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, svoju je osamnaestu sjednicu održao Stručni kolegij gradonačelnika Grada Preloga. Sjednica, kojoj su, uz gradonačelnika Ljubomira Kolareka, sudjelovali zamjenik gradonačelnika Zdravko Kvakan, predsjednik Gradskog vijeća Đuro Ujlaki, njegov zamjenik Dražen Novak, pročelnica Upravnog odjela za upravu i društvene djelatnosti Miljenka Radović, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Željko Poredoš, voditeljica Odsjeka za proračun i financije Sandra Hlišć te direktor GKP Pre-kom d.o.o. Siniša Radiković.

Na dnevnom je redu bilo Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2020. godine), prijedlozi odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje od 01.01.- 30.06.2020. godine, o kratkoročnom revolving kreditu Grada Preloga, o donošenju IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu, zatim prijedlozi odluka o stavljanju van snage Odluke o dopuni Odluke o porezima Grada Preloga, o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika  Grada Preloga te o izmjenama Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga. Što se tiče izvršenja Proračuna Grada Preloga, u izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi i primici od 17.534.072,06  kuna, te realizirani rashodi i izdaci od 19.371.324,16 kuna, te je rezultat izvještajnog razdoblja manjak prihoda u iznosu od 1.837.252,10 kuna. Gradskom vijeću uputit će se i prijedlozi o imenovanja ulica u Mjesnom odboru Čehovec, zatim o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o  izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Croata insulanus Grada Preloga, o imenovanju ravnatelja Doma kulture Grada Preloga te o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Grada Preloga. Prihvaćena je Odluka o osnivanju radne skupine za izradu revizije Procjene rizika od velikih nesreća na području Grada Preloga. Mjesto Čehovec dosada nije bilo podjeljeno na ulice. Prema prijedlogu, koji će se naći pred gradskim vijećnicima, na području Mjesnog odbora Čehovec, ulice će nositi sljedeća imena: Glavna ulica, Kolodvorska ulica, Gajska ulica, Ulica Grabe, Sportska ulica, Voćarska ulica te Ulica Tratine. Gradsko vijeće svoju će sljedeću sjednicu održati u četvrtak, 1. listopada 2020. godine.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr