SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Stručni kolegij gradonačelnika održao svoju trinaestu sjednicu

Fotografije uz članak 6
21.09.2023

Pet točaka našlo se na dnevnom redu trinaeste sjednice Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, koja se održala u četvrtak 21. rujna, u Gradskoj vijećnici Grada Preloga. Pozivu na sjednicu Stručnog kolegija, koju je sazvao gradonačelnik Ljubomir Kolarek, odazvali su se zamjenik gradonačelnika Zdravko Kvakan, predsjednik Gradskog vijeća Grada Preloga Đuro Ujlaki te njegova zamjenica Ivana Martinec Novak, pročelnica  Upravnog odjela za upravu i društvene djelatnosti Miljenka Radović, Miroslav Hržić, pročelnik Upravnog odjela za razvoj grada i projekte, Sandra Hlišć, voditeljica Odsjeka za financije i proračun te privremeni ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Prelog Mladen Križaić. Na dnevnom redu tako se našlo Izvješće o radu gradonačelnika za proteklih šest mjeseci, prijedlozi odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje od 01.01.- 30.06.2023. godine, o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Preloga zatim o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Preloga te o izmjeni i dopuni Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu.

Što se tiče najzanimljivije točke dnevnog reda, gdje se raspravljalo o izvršenju Proračuna Grada Preloga u prvoj polovici godine, iz sažetka općeg dijela vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi i primici u iznosu od 3.150.084,14 € što gotovo na razini prethodne godine, a 37,31% ovogodišnjeg plana. Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 2.913.057,63 € (24,78% više od prošle godine, a 37,29% ovogodišnjeg plana), a prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su 237.026,51 € (29,40% prošlogodišnjeg ostvarenja te 37,44% ovogodišnjeg plana). Istovremeno, ukupni rashodi izvršeni su 3.497.998,75 € što je za 43,58% više u  odnosu na prethodnu godinu, a 39,53% ovogodišnjeg plana. Rashodi poslovanja izvršeni su 2.362.202,99 € (13,51% više od prošle godine, a 47,10% ovogodišnjeg plana), dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni 1.135.795,76 € (219,66% više od prošle godine, a 29,62% ovogodišnjeg plana). Tijekom izvještajnog razdoblja ostvaren je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 347.914,61 €. Prijedlozi odluka uputit će se na raspravu i usvajanje Gradskom vijeću Grada Preloga, koje će svoju sljedeću sjednicu održati u četvrtak, 28. rujna.

 

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr