SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Sve informacije o Proračunu Grada Preloga na jednom mjestu

Fotografije uz članak 1
02.12.2020

Grad Prelog je već niz godina ocjenjen ocjenom 5 u istraživanju proračunske transparentnosti jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj. Institut za javne financije već duži niz godina analizira proračunsku transparentnost svih hrvatskih županija, gradova i općina. Proračunska transparentnost podrazumijeva uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive proračunske informacije. Na temelju njih, građani se mogu angažirati i, između ostalog, utjecati i na efikasnost prikupljanja i trošenja proračunskih sredstava, na odgovornost Vlade i vlasti lokalnih jedinica, kao i na smanjenje mogućih koruptivnih radnji. Na sljedećim poveznicama možete pronaći:

Prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Proračun Grada Preloga za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu

VODIČ ZA GRAĐANE uz Proračun Grada Preloga za 2021. godinu

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr