SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

"Sve na jednom mjestu" Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

Fotografije uz članak 1
01.06.2019

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta poziva građane, poduzetnike i tijela javne uprave na događanje „SVE NA JEDNOM MJESTU!“ koje će se održati u subotu, 1. lipnja 2019.  godine od 09:00 do 13:30 u Prelogu, Glavna ulica 29. Predmetno događanje je nastavak ciklusa informiranja građana, poduzetnika i javne uprave započeto dana 9. rujna 2017. godine u Zagrebu, te nastavljeno u Osijeku, Varaždinu, Rijeci i Splitu. Stručnjaci Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta predstaviti će mogućnosti različitih instrumenata unutarnjega tržišta koji su besplatni i na usluzi našim građanima i poduzetnicima te povezani s javnom upravom.

Građani mogu doznati više o svojim potrošačkim pravima prilikom prekogranične kupovine i kupovine u Hrvatskoj, alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, rješavanju prekograničnih potrošačkih pritužbi putem Europskog potrošačkog centra Hrvatska, kupnji putem Interneta, prednostima i uštedama koje donose e-račun i e-potpis, svojim pravima u drugim državama EU-a, rješavanju problema s administrativnim tijelima u drugim državama EU-a i dr. Poduzetnici se mogu informirati o slobodnijem (prekograničnom) pristupu tržištu usluga u nizu djelatnosti, stavljanju proizvoda na tržišta drugih država članica EU-a, sprečavanju prepreka za proizvode te pružanja usluga informacijskog društva, digitalnom gospodarstvu, prednostima i uštedama koje im donosi elektroničko fakturiranje, usluge povjerenja, elektronički potpisi, uspostava e-kontakata s javnom upravom, svojim pravima u drugim državama EU-a, rješavanju problema s administrativnim tijelima u drugim državama EU-a, svojim pravima i obvezama koje imaju u odnosu na potrošače i dr.

Tijela javne uprave mogu dobiti sve potrebne informacije o korištenju Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI sustavu) za brzu razmjenu podataka, e-kontaktu sa gospodarstvom, brzom rješavanju administrativnih problema građana i poduzentika vezanih za nepravilnu primjenu prava EU-a (SOLVIT), obvezama tijela nadležnih za propise koji se ne usklađuju sa zajedničkim pravilima EU-a za proizvode i usluge informacijskog društva (TRIS i Kontaktna točka za proizvode).

U Multimedijalnoj dvorani Muzeja Croata insulanus Grada Preloga,  Glavna 33, održati će se i Briefing za gospodarstvenike “Alati za lakši pristup poslovanju na tržištu EU“ sukladno slijedećem Programu.

Prijave gospodarstvenika na Briefing za gospodarstvenike može se izvršiti na e-mail: upravazatrgovinu@mingo.hr do utorka, 28. svibnja 2019. godine.

Budite informirani - iskoristite prilike europskog tržišta!

Datoteke uz članak
PROGRAM - Briefing za gospodarstvenike “Alati za lakši pristup poslovanju na tržištu EU“.pdf    PROGRAM - Briefing za gospodarstvenike “Alati za lakši pristup poslovanju na tržištu EU“ 532.38 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr


Bilten

Pretplatite se na bilten:
Prijava Odjava