SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Udomiteljstvo, plemenito zanimanje kao novi izazov našeg društva

Fotografije uz članak 1
08.01.2024

Udomiteljstvo je oblik zbrinjavanja najranjivijih skupina našeg društva: djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, starih i nemoćnih te bolesnih osoba. Udomiteljstvo je skrb izvan vlastite obitelji kojim se korisniku (djetetu ili odrasloj osobi) osigurava smještaj, skrb i potpora u udomiteljskoj obitelji.  Udomiteljstvo je postojalo oduvijek, jer ljudi su si uvijek međusobno pomagali i štitili najslabije članove. Štitili su ih u užem ili širem obiteljskom krugu ili zajednici, a te su osobe bile najefikasnije  i najcjelovitije zaštićene kada su ih primili u svoj dom. 

Danas briga o potrebitom članu nije prepuštena samo užoj ili široj obitelji i prijateljima, nego se u skrb za nekoga u potrebi, uključuje i država putem Hrvatskog zavoda za socijalni rad koji provodi postupak izdavanja dozvole za obavljanje udomiteljstva i koji udomitelju isplaćuje njegovu naknadu i naknadu za skrb o korisniku (opskrbninu). Na taj način egzistencija udomiteljske obitelji ne dolazi u pitanje. 

Djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, bolesnim, starim  i nemoćnim osobama najbolje možemo pomoći kada ih primimo u svoj dom. Njihovim ulaskom u toplo obiteljsko okruženje mijenja se njihovo cjelokupno stanje i funkcioniranje, a obiteljska svakodnevnica uz snažan osjećaj davanja i primanja i činjenja dobrog, dobiva novu kvalitetu. Briga za dobrobit djece i odraslih, starih i nemoćnih jedna je od temeljnih dužnosti pojedinca, institucija, ali i cijelog društva.

U Republici Hrvatskoj udomiteljstvo ima drugu tradiciju, a područje Međimurske županije već  je duži niz godina pokriveno efikasnom i kvalitetnom mrežom udomiteljskih obitelji koje su  praćene od strane sustava socijalne skrbi i u pogledu funkcioniranja i u pogledu osiguravanja svih oblika pomoći i podrške.

Udomitelji za djecu organizirani su i u Udruzi udomitelja djece Međimurja koja svojim nesebičnim angažmanom na projektima, volontiranjem, uključivanjem stručnjaka, supervizijom,  donatorskim akcijama, radnoterapijskim radionicama i nizom drugih aktivnosti, neumorno radi na pomaganju udomiteljima i podizanju kvalitete udomiteljstva na jednu višu razinu kako s aspekta udomljene djece tako i s aspekta udomitelja.   

Daljnji razvoj i ujednačena dostupnost udomiteljstva u svim područjima Republike Hrvatske, posebice udomiteljstva za djecu, od strateškog je značaja za sustav socijalne skrbi, kao i društvo u cjelini. Razvoj i unaprjeđenje udomiteljstva predstavlja jedno od prioritetnih područja reforme sustava socijalne skrbi i kroz niz mjera, aktivnosti i ciljeva obuhvaćeno je mnogobrojnim strateškim dokumentima Republike Hrvatske.

U siječnju 2019. godine na snagu je stupio novi Zakon o udomiteljstvu koji je donio novosti u pogledu klasifikacije vrste udomiteljstva, mogućnostima obavljanja tih novih vrsta udomiteljstva i njihovom financiranju. 

Udomiteljstvo se obavlja kao: tradicionalno udomiteljstvo, udomiteljstvo kao zanimanje, srodničko udomiteljstvo. Udomiteljstvo kao zanimanje obavlja se kao: standardno udomiteljstvo i specijalizirano udomiteljstvo za djecu.

Udomiteljskoj obitelji stoji na raspolaganju stručni tim koji se sastoji o socijalnog radnika, psihologa i pravnika, a po potrebi stručni djelatnici Zavoda konzultiraju i druge stručnjake poput liječnika obiteljske medicine ili liječnika specijalista, patronažnu službu, školu, vrtić i slično.  Tim za udomiteljstvo djeluje u sklopu Županijske službe Zavoda za socijalni rad, sa sjedištem u Čakovcu, a na raspolaganju je i tim stručnjaka u Obiteljskom centru, također u Čakovcu, u kojem osim pomoći za korisnika udomitelji dobivaju i pomoć i poduku i za sebe u vidu supervizije.

Osim toga stručni se tim Zavoda,  bavi i edukacijom i pripremom udomitelja za prihvat korisnika. Uz užurban ritam, svakodnevne ekonomske teškoće s kojima se ljudi danas suočavaju, odluka o primanju nove osobe u obitelj teško se donosi, no naših 115 udomitelja i oko 280 korisnika udomiteljstva, zasigurno bi vam dalo pozitivan podstrek da ju donesete i promijenite život sebi, svojoj obitelji i još najmanje jednoj osobi ili djetetu  kojima je to jako potrebno. Udomitelj može biti i osoba koja živi sama.  Udomiteljstvo je poziv, ali može istovremeno biti i vaše zanimanje, vaš pravi posao za koji dobivate plaću i sva ostala prava iz radnog odnosa. 

Nemoguće je opisati sve lijepe trenutke, kao ni sve poteškoće koje mogu iskrsnuti te kako na njih reagirati. Udomiteljstvo, međutim, nije uvijek lagana staza. Ono često postavlja izazove pred udomitelje i pred korisnike. Stoga je važno pružiti odgovarajuću podršku udomiteljskim obiteljima, kako bi se osiguralo da svaki korisnik dobije najbolju moguću uslugu i iskustvo u svom novom domu. Vodimo se poznatim smjernicama, svakodnevno svoj rad posvećujemo lakšem funkcioniranju i očuvanju udomiteljskih obitelji, ali i daljnjoj promociji udomiteljstva.

Udomiteljstvo je nesebična praksa koja mijenja živote, pruža toplinu doma, ljubav i sigurnost onima koji to najviše trebaju. Često prolazi neprimijećeno, ali doprinos udomitelja zajednici i društvu u cjelini, je ogroman. Udomitelji su heroji svakodnevnice koji otvaraju vrata svog doma, njihova hrabrost i posvećenost često odraslima pružaju mirno i stabilno okruženje, a djeci drugu šansu za sretno djetinjstvo, oblikujući njihovu budućnost na pozitivan način. Djeca dobivaju emocionalnu podršku i pažnju što je ključno za emocionalni i socijalni razvoj djeteta, budućeg ravnopravnog člana našeg društva. Udomitelji nisu samo osobe koje pružaju krov nad glavom; oni postaju mentorima, roditeljima, podrškom i pouzdanom figurom u životu svakog korisnika, bilo djeteta, bilo odrasle osobe. Kroz različite životne izazove, udomitelji nude ruku podrške i ljubavi, često postajući trajni članovi obitelji pod krovom udomitelja i u srcima korisnika.

Udomiteljstvo je čin ljubavi i altruizma koji može značajno utječe i mijenja živote osoba i djece u potrebi. Kroz udomiteljstvo, zajednica ima priliku pokazati svoju suosjećajnost i brigu prema onima kojima je to najpotrebnije, a udomitelji postaju mostovi, donoseći svjetlo u živote koji su možda započeli u sjeni. Ponosni smo na svoje udomitelje, osobite one koji u najtežim situacijama zadrže vjeru i ustraju. A kad se prevladaju teške situacije sve stvari kreću na bolje, udomitelji znaju da su dali korisnicima najbolji dar koji se ne može kupiti novcem. Edukacija i informiranje zajednice o važnosti udomiteljstva mogu potaknuti veći broj ljudi da razmisle o tome kako mogu doprinijeti poboljšanju života djece koja su bez roditeljske skrbi i poboljšanju života starih i nemoćnih odraslih osoba. Javite nam se, nazovite nas ili dođite osobno u Hrvatski zavod za socijalni rad, Županijsku službu Međimurske županije, Tim za udomiteljstvo, Čakovec, Jakova Gotovca 9 gdje ćete dobiti sve informacije o udomiteljstvu. 

Autorica teksta: Petra Takač, magistra psihologije 

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr