SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Odluke 3. kolegija gradonačelnika

23.11.2017

1. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2017. godinu.

2. Prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu, sa projekcijom za 2019. i  2020. godinu. (materijal u prilogu)  

3. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini. (materijal u prilogu)

4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini. (materijal u prilogu)

5. Prijedlog Socijalnog plana Grada Preloga u 2018. godinu. (materijal u prilogu)  

6. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2018. godini. (materijal u prilogu)

7. a) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini. (materijal u prilogu) 

    b) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2018. godini. (materijal u prilogu) 

8. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

9. Prijedlog Odluke o komunalnom redu. (materijal u prilogu)

10. Prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtki GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog (materijal u prilogu)

11. Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Preloga za razdoblje 2017.-2022. godine. (materijal u prilogu)

12. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

13. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za provedbu izgradnje telekomunikacijske infrastrukture na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

14. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice. (materijal u prilogu)

15. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Savjeta mladih Grada Preloga. (materijal u prilogu)

16. Prijedlog Odluke o imenovanju suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu. (materijal u prilogu)

17.  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ponašanju na groblju. (materijal u prilogu) PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PONAŠANJU NA GROBLJU 

18. a) Donošenje Zaključka o imenovanju članova Upravnog odbora udruge Puhački orkestar Grada Preloga. (materijal u prilogu)

      b) Donošenje Zaključka o imenovanju člana Nadzornog odbora udruge Puhački orkestar Grada Preloga. (materijal u prilogu)

19. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Komisije za popis imovine, prava i obveza Grada Preloga za 2017. godinu. (materijal u prilogu)

20. Zamolbe.

21. Informacije, pitanja, prijedlozi.

 

Datoteke uz članak
Zaključak o imenovanju člana Nadzornog odbora udruge Puhački orkestar Grada Preloga.pdf    Zaključak o imenovanju člana Nadzornog odbora udruge Puhački orkestar Grada Preloga 113.98 kB
Zaključak o imenovanju članova Upravnog odbora udruge Puhački orkestar Grada Preloga.pdf    Zaključak o imenovanju članova Upravnog odbora udruge Puhački orkestar Grada Preloga 115.13 kB
Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za popis imovine, prava i obveza Grada Preloga za 2017. godinu.pdf    Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za popis imovine, prava i obveza Grada Preloga za 2017. godinu 115.03 kB
Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ponašanju na groblju.pdf    Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ponašanju na groblju 115.67 kB
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ponašanju na groblju.pdf    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ponašanju na groblju 639.33 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr