SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Odluke 8. kolegija gradonačelnika

22.11.2018

1. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2018. godinu.

2. Prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu, sa projekcijom za 2020. i  2021. godinu. (materijal u prilogu) 

    NASLOVNA STRANA - PRORAČUN GRADA PRELOGA ZA 2019. GODINU

    OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN GRADA PRELOGA ZA 2019. GODINU

3. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

5. Prijedlog Socijalnog plana Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu) 

6. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

7. a) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu) 

    b) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

8. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

9. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade. (materijal u prilogu)

10. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti. (materijal u prilogu)

11. Prijedlog Odluke o zajedničkom obavljanju komunalnih djelatnosti. (materijal u prilogu)

12. Prijedlog Odluke o povjeravanju vršenja javnih ovlasti. (materijal u prilogu)

13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge parkiranja. (materijal u prilogu)

     OPĆI UVJETI ISPORUKE USLUGA PRAKIRANJA

14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge javnih tržnica na malo. (materijal u prilogu)

     OPĆI UVJETI ISPORUKE USLUGE JAVNIH TRŽNICA NA MALO

15. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge ukopa. (materijal u prilogu)

      OPĆI UVJETI ISPORUKE USLUGA UKOPA

16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge obavljanja dimnjačarskih poslova. (materijal u prilogu)

      OPĆI UVJETI ISPORUKE USLUGE OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA

17. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju  mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

18. a) Prijedlog Zaključka o prijedlogu imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu. (materijal u prilogu)

     b) Prijedlog Zaključka o prijedlogu imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Čakovcu. (materijal u prilogu)

19. Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Preloga članu Gradskog vijeća Grada Preloga. (materijal u prilogu)

20. Donošenje Zaključka o planu i rasporedu rada zimske službe na području Grada Preloga za zimu 2018/2019. (materijal u prilogu)

      PRIJEDLOG PLANA I RASPOREDA RADA ZIMSKE SLUŽBE

21. Donošenje Zaključka o osnivanju i imenovanju Komisije za popis imovine, prava i obveza (inventar, oprema) Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

22. Zamolbe.

23. Informacije, pitanja, prijedlozi.

Datoteke uz članak
Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za popis imovine, prava i obveza (inventar, oprema) Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za popis imovine, prava i obveza (inventar, oprema) Grada Preloga za 2018. godinu 121.90 kB
Prijedlog Zaključka o planu i rasporedu rada zimske službe na području Grada Preloga za zimu 2018-2019.pdf    Prijedlog Zaključka o planu i rasporedu rada zimske službe na području Grada Preloga za zimu 2018-2019 161.86 kB
Plan i raspored rada zimske službe.pdf    Plan i raspored rada zimske službe 9.03 MB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr