SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

14. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika (mandat 2013. - 2017.)

24.09.2015

REPUBLIKA HRVATSKA                                                          
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG 
GRADONAČELNIK

KLASA:  022-05/15-01/51
URBROJ: 2109/14-02-15-01
Prelog,  23.09.2015.

 

Temeljem članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 19/09.)

s a z i v a m

14. sjednicu Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, koja će se održati dana 24. rujna 2015. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 7,00 sati.

D N E V N I    R E D

1.   Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2015. godine). (materijal u prilogu)

2.   Prijedlog Odluke o uspostavljanju suradnje između Grada Preloga i Grada Malog Lošinja. (materijal u prilogu)

3.   Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje od 01.01. – 30.06.2015. godine. (materijal u prilogu)

4.   Prijedlog Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Preloga. (materijal u prilogu)

5.   Prijedlog Odluke o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

6.   Prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu. (materijal u prilogu)

7.   Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika Grada Preloga. (materijal u prilogu)

8.   Prijedlog Odluke o kratkoročnom kreditu Grada Preloga. (materijal u prilogu)

9.   Prijedlog Odluke o imenovanju članova Vijeća za prevenciju Grada Preloga (materijal u prilogu)

10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova. (materijal u prilogu)

11. Prijedlog Odluke o formiranju cijene kanalizacije za pravne osobe na području Grada Preloga.

12. Prijedlog Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okolišaGrada Preloga.

13. Prijedlog Plana zaštite i spašavanja Grada Prelog.

14. Prijedlog Operativnog plana civilne zaštite Grada Preloga.

15. Zamolbe.

16. Informacije, pitanja, prijedlozi.

 

S poštovanjem,

                GRADONAČELNIK:

         Ljubomir Kolarek, dr. vet. med.

                               v.r.

Datoteke uz članak
izvješće gradonačelnika konačno.doc    izvješće gradonačelnika 242.00 kB
odluka ml.doc    Mali Lošinj 48.50 kB
pravilnik financiranje za vijeće.doc    Javne potrebe 180.00 kB
ugostiteljstvo.doc    Ugostiteljstvo 54.50 kB
prva strana II izmjena.doc    II izmjene centra 46.00 kB
plaća dužnosnika.doc    Plaća dužnosnika 39.50 kB
kreditII.doc    kredit 50.00 kB
Odluka o imenovanju Vijeća za prevenciju 2015.doc    Vijeće za prevenciju 42.00 kB
izmjena dimnjača.doc    Dimnjačarski poslovi 57.00 kB
kanalizacija.doc    kanalizacija 61.50 kB
procjena ugroženosti stanovništva 15..doc    procjena ugroženosti 47.50 kB
obrazloženje petar.doc    Plan zaštitie i spašavanja 29.00 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr