SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

18. sjednica stručnog kolegija gradonačelnika (mandat 2013. - 2017.)

20.06.2016
REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG 
GRADONAČELNIK
KLASA:  022-05/16-01/27
URBROJ: 2109/14-02-16-01
Prelog, 16. lipnja 2016. godine 
 
 
Temeljem članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 19/09.)
 
 
s a z i v a m
 
18. sjednicu Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, koja će se održati dana 20. lipnja 2016. godine (PONEDJELJAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 7,00 sati.
 
D N E V N I    R E D
 
10. Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2015. godini. (materijal u prilogu)
11. Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2015. godini.
(materijal u prilogu)
12. Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2015. godini. 
(materijal u prilogu)
12. Informacije, pitanja, prijedlozi.
 
 
Poštovanje,
 
 
                                                                                                                                     GRADONAČELNIK:
 
                                                                                                                           Ljubomir Kolarek, dr. vet. med., v.r. 
 
 
 

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr