SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

1. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika

21.06.2017

REPUBLIKA HRVATSKA                                                         
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG
GRADONAČELNIK

KLASA:  022-05/17-01/24
URBROJ: 2109/14-02-17-01
Prelog, 20. lipnja 2017. godine

 

Temeljem članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 19/09.)

s a z i v a m

1. sjednicu Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, koja će se održati dana 21. lipnja 2017. godine (SRIJEDA) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 7,00 sati.

D N E V N I    R E D 

1.Prijedlog Odluke o I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu. (materijal u prilogu)
9.Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2016. godini. (materijal u prilogu)
10.Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2016. godini.(materijal u prilogu)
11.Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2016. godini. (materijal u prilogu)
12.Informacije, pitanja, prijedlozi.

Poštovanje,

                                                                                                 GRADONAČELNIK:

                                                                                      Ljubomir Kolarek, dr. vet. med., v.r. 

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr


Bilten

Pretplatite se na bilten:
Prijava Odjava