SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

1. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika

17.06.2021

REPUBLIKA HRVATSKA                                              
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG
GRADONAČELNIK

KLASA:  022-05/21-01/30
URBROJ: 2109/14-02-21-01
Prelog, 16. lipnja 2021. godine

 

Temeljem članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 19/09.)

 s a z i v a m

1. sjednicu Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, koja će se održati dana 17. lipnja 2021. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 7,00 sati.

D N E V N I    R E D

1. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu

OBRAZLOŽENJE uz I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

4. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2021. godini. (materijal u prilogu)

7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt „Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića FIJOLICA, PO Draškovec“. (materijal u prilogu)

8. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja stambene zone iza groblja u Cirkovljanu. (materijal u prilogu)

9. Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2020. godini. (materijal u prilogu)

10. Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2020. godini. (materijal u prilogu)

Izvješće o poslovanju GKP "PRE-KOM" d.o.o. Prelog u 2020. godini - I. dio

Izvješće o poslovanju GKP "PRE-KOM" d.o.o. Prelog u 2020. godini - II. dio

11. Izvješće o poslovanju „RAZVOJNA AGENCIJA PCP“ d.o.o. Prelog u 2020. godini. (materijal u prilogu)

12. Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2020. godini. (materijal u prilogu)

13. Informacije, pitanja, prijedlozi.

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK: 

Ljubomir Kolarek, dr. med. vet., v.r.

Datoteke uz članak
OBRAZLOŽENJE Prijedloga donošenja Odluke o stavljanju izvan snage DPU-a stambene zone iza groblja u Cirkovljanu.pdf    OBRAZLOŽENJE Prijedloga donošenja Odluke o stavljanju izvan snage DPU-a stambene zone iza groblja u Cirkovljanu 50.76 kB
Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2020. godini.pdf    Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2020. godini 7.94 MB
OBRAZLOŽENJE uz 1. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za  2021. godinu.pdf    OBRAZLOŽENJE uz 1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu 332.36 kB
I. Izmjene i dopune  proračuna Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu 617.08 kB
Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2020. godini - II. dio.pdf    Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2020. godini - II. dio 17.75 MB
Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2020. godini - I. dio.pdf    Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2020. godini - I. dio 9.02 MB
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 197.54 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 273.30 kB
Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage DPU-a stambene zone iza groblja u Cirkovljanu.pdf    Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage DPU-a stambene zone iza groblja u Cirkovljanu 100.41 kB
Izvješće o poslovanju „RAZVOJNA AGENCIJA PCP“ d.o.o. Prelog u 2020. godini.pdf    Izvješće o poslovanju „RAZVOJNA AGENCIJA PCP“ d.o.o. Prelog u 2020. godini 1.94 MB
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2021. godinu 188.57 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2021. godinu 207.92 kB
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2021. godini.pdf    Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2021. godini 148.09 kB
Prijedlog Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt Rekonstrukcija i opremanje Dječjeg vrtića FIJOLICA, PO Draškovec.pdf    Prijedlog Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt Rekonstrukcija i opremanje Dječjeg vrtića FIJOLICA, PO Draškovec 131.60 kB
Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2020. godini.pdf    Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2020. godini 2.19 MB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr