SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

13. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika

21.09.2023

REPUBLIKA HRVATSKA                                              
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG
GRADONAČELNIK

KLASA:  022-05/23-01/30

URBROJ: 2109/14-02-23-1

Prelog, 19. rujan 2023. godine

Temeljem članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 19/09.)

s a z i v a m

13. sjednicu Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, koja će se održati dana 21. rujna 2023. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 7,00 sati.

D N E V N I    R E D

 

1. Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2023. godine). (materijal u prilogu)

2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje od 01.01.- 30.06.2023. godine. (materijal u prilogu)

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga za prvo polugodište 2023. godine

OBRAZLOŽENJE uz polugodišnji izvještaj Proračuna Grada Preloga za razdoblje 01.01. - 30.06.2023. godine

3. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Preloga. (materijal u prilogu)

4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada od 01.01.2024.

ZAHTJEV Izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području JLS

OBRAZLOŽENJE Izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području JLS

5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu. (materijal u prilogu) 

 

Poštovanje,

GRADONAČELNIK:

Ljubomir Kolarek, dr.med.vet., v.r.

 

Datoteke uz članak
POZIV - 13. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga.pdf    POZIV - 13. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga 108.24 kB
Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2023. godine).pdf    Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2023. godine) 366.21 kB
Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga za prvo polugodište 2023. godine.pdf    Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga za prvo polugodište 2023. godine 296.42 kB
OBRAZLOŽENJE uz polugodišnji izvještaj Proračuna Grada Preloga za razdoblje 01.01. - 30.06.2023. godine.pdf    OBRAZLOŽENJE uz polugodišnji izvještaj Proračuna Grada Preloga za razdoblje 01.01. - 30.06.2023. godine 436.25 kB
Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Preloga 110.25 kB
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Preloga 103.09 kB
Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada od 01.01.2024..pdf    Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada od 01.01.2024. 423.67 kB
ZAHTJEV Izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području JLS.pdf    ZAHTJEV Izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području JLS 128.74 kB
OBRAZLOŽENJE Izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području JLS.pdf    OBRAZLOŽENJE Izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području JLS 81.93 kB
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu 98.31 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr