SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

15. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika

15.12.2023

REPUBLIKA HRVATSKA                                              
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG
GRADONAČELNIK

KLASA:  022-05/23-01/44

URBROJ: 2109/14-02-23-1

Prelog, 12. prosinac 2023. godine

Temeljem članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 19/09.)

s a z i v a m

15. sjednicu Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, koja će se održati dana 15. prosinca 2023. godine (PETAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 7,00 sati.

D N E V N I    R E D

1. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2023. godinu. (materijal u prilogu) 

BILJEŠKE UZ II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA 2023. GODINU

2. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini. (materijal u prilogu)

3. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini. (materijal u prilogu)

4. Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2023. godini. (materijal u prilogu)

5. a) Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2023. godini. (materijal u prilogu) 

    b) Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2023. godini. (materijal u prilogu)

6. a) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

   b) Donošenje Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni ekonomske cijene. (materijal u prilogu)

Odluka o promjeni ekonomske cijene boravka djece u Dječjem vrtiću Fijolica Prelog - UPRAVNO VIJEĆE

7. Prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2024. godinu. (materijal u prilogu) 

8. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2023. godinu. (materijal u prilogu)

9. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2024. godinu. (materijal u prilogu)

10. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda – za 2024. godinu. (materijal u prilogu)

11. Donošenje Odluke o dodjeli subvencije u poljoprivredi za 2023. godinu. (materijal u prilogu)

POPIS ZAHTJEVA ZA SUBVENCIJE U POLJOPRIVREDI U 2023. GODINI

12. Donošenje Odluke o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći. (materijal u prilogu)

13. Donošenje Odluke o dodjeli nagrada naj studentima Grada Preloga. (materijal u prilogu)

14. Donošenje Odluke o dodjeli nagrada uspješnim učenicima srednjih škola s područja Grada Preloga. (materijal u prilogu)

15. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošenim sredstvima za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Preloga. (materijal u prilogu)

Izvješće o utrošenim sredstvima za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Preloga

16. Donošenje Plana vježbi civilne zaštite za 2024. godinu. (materijal u prilogu)

17. Informacije, pitanja, prijedlozi.

 

Poštovanje,

GRADONAČELNIK:      

Ljubomir Kolarek, dr.med.vet., v.r.

Datoteke uz članak
Poziv - 15. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga.pdf    Poziv - 15. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga 116.01 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godinu 350.60 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godinu 201.73 kB
Prijedlog Odluke o dodjeli subvencije u poljoprivredi za 2023. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o dodjeli subvencije u poljoprivredi za 2023. godinu 88.28 kB
POPIS ZAHTJEVA ZA SUBVENCIJE U POLJOPRIVREDI U 2023. GODINI.pdf    POPIS ZAHTJEVA ZA SUBVENCIJE U POLJOPRIVREDI U 2023. GODINI 310.93 kB
Izvješće o utrošenim sredstvima za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Preloga.pdf    Izvješće o utrošenim sredstvima za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Preloga 103.80 kB
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o utrošenim sredstvima za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Preloga.pdf    Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o utrošenim sredstvima za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Preloga 115.78 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2023. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2023. godinu 285.84 kB
BILJEŠKE UZ II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA 2023. GODINU.pdf    BILJEŠKE UZ II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA 2023. GODINU 304.43 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2023. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2023. godinu 194.24 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2023. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2023. godinu 151.86 kB
Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći.pdf    Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći 99.44 kB
Prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2024. godinu.pdf    Prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2024. godinu 171.24 kB
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni ekonomske cijene.pdf    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni ekonomske cijene 87.85 kB
Prijedlog Odluke o dodjeli nagrada naj studentima Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o dodjeli nagrada naj studentima Grada Preloga 118.14 kB
Prijedlog Odluke o dodjeli nagrada uspješnim učenicima srednjih škola s područja Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o dodjeli nagrada uspješnim učenicima srednjih škola s područja Grada Preloga 113.65 kB
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga 100.65 kB
Odluka o promjeni ekonomske cijene boravka djece u Dječjem vrtiću Fijolica Prelog - UPRAVNO VIJEĆE.pdf    Odluka o promjeni ekonomske cijene boravka djece u Dječjem vrtiću Fijolica Prelog - UPRAVNO VIJEĆE 557.88 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2023. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2023. godinu 190.61 kB
Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2023. godinu.pdf    Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2023. godinu 219.35 kB
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2024. godinu.pdf    Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2024. godinu 246.75 kB
SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA PRELOGA ZA RAZDOBLJE OD 2024. DO 2027. GODINE.pdf    SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA PRELOGA ZA RAZDOBLJE OD 2024. DO 2027. GODINE 345.13 kB
Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda – za 2024. godinu.pdf    Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda – za 2024. godinu 1.06 MB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr