SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

16. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika

14.03.2024

REPUBLIKA HRVATSKA                                              
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG
GRADONAČELNIK

KLASA:  022-05/24-01/07

URBROJ: 2109-14-02-24-1

Prelog, 12. ožujka 2024. godine

Temeljem članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 19/09.)

s a z i v a m

16. sjednicu Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, koja će se održati dana 14. ožujka 2024. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 7,00 sati.

D N E V N I    R E D

1. Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj-prosinac 2023.). (materijal u prilogu)

2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2023. godinu. (materijal u prilogu)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2023. godinu

Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga za 2023. godinu

3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te načinu korištenja viška prihoda Proračuna Grada Preloga za 2023. godinu. (materijal u prilogu).

4. a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2023. godinu. (materijal u prilogu)

Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2023. godinu

    b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2023. godinu. (materijal u prilogu)

Izvješće o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2023. godinu

    c) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2023. godinu. (materijal u prilogu)

Izvješće o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2023. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće Doma kulture Grada Preloga za 2023. godinu

Obrasci financijskih izvještaja Doma kulture Grada Preloga za 2023. godinu

    d) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2023. godinu. (materijal u prilogu)

Financijsko izvješće Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2023. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2023. godinu

    e) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Prelog za 2023. godinu. (materijal u prilogu)

Izvješće o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Prelog za 2023. godinu

5. a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu. (materijal u prilogu)

    b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu. (materijal u prilogu)

6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2023. godini. (materijal u prilogu)

7. a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2023. godini. (materijal u prilogu)

   b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2023. godini. (materijal u prilogu)

8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi  Grada Preloga u 2023. godini. (materijal u prilogu)

9. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt „Rekonstrukcija Zelene ulice u Draškovcu“. (materijal u prilogu)

PRILOG - Opis projekta

10. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Prelog. (materijal u prilogu)

Odluka Upravnog vijeća o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Prelog

11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika. (materijal u prilogu)

12. Prijedlog Odluke o dopuni Pravilnika o ocjenjivanju službenika u upravnim tijelima Grada Preloga. (materijal u prilogu)

13. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine. (materijal u prilogu)

14. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine u 2023. godini. (materijal u prilogu)

15. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o broju sklopljenih ugovora i utrošenim sredstvima u skladu s Odlukom o subvencioniranju stambenih kredita mladim obiteljima s područja Grada Preloga za 2023. godinu. (materijal u prilogu)

16. a) Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2024. godini. (materijal u prilogu)

     b) Prijedlog Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2023. godini. (materijal u prilogu)

17. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu. (materijal u prilogu)

18. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2023. godini. (materijal u prilogu)

Izvještaj o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga za 2023. godinu

19. Prijedlog Odluke o donošenju Akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete Grada Preloga. (materijal u prilogu)

Akcijski plan gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete Grada Preloga

20. a) Donošenje Odluke o isplati prigodne nagrade povodom blagdana Uskrsa umirovljenicama s područja Grada Preloga. (materijal u prilogu)

      b) Donošenje Odluke o isplati prigodne nagrade povodom blagdana Uskrsa korisnicima zajamčene minimalne naknade, socijalno ugroženim građanima i mnogočlanim obiteljima. (materijal u prilogu)

21. Donošenje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine na području Grada Preloga u 2023. godini. (materijal u prilogu)

Izvještaj o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga za 2023. godinu

22. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa uređenja i održavanja groblja Grada Preloga za 2023. godinu. (materijal u prilogu)

Izvješće o izvršenju Programa uređenja i održavanja groblja Grada Preloga za 2023. godinu

23. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Komisije za popis imovine, prava i obveza (inventar, oprema) Grada Preloga za 2023. godinu. (materijal u prilogu)

Zapisnik o popisu imovine, potraživanja i obveza Grada Preloga na dan 31.12.2023. godine

Poštovanje,

GRADONAČELNIK:

Ljubomir Kolarek, dr. med. vet., v.r.

 

 

 

Datoteke uz članak
Poziv - 16. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga.pdf    Poziv - 16. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga 121.41 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu 338.19 kB
Izvješće o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2023. godinu.pdf    Izvješće o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2023. godinu 578.32 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2023. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2023. godini 174.59 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2023. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2023. godini 150.54 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2023. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2023. godini 192.54 kB
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika.pdf    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika 114.80 kB
Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj-prosinac 2023.).pdf    Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj-prosinac 2023.) 459.32 kB
Izvješće o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2023. godinu.pdf    Izvješće o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2023. godinu 149.28 kB
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2023. godinu.pdf    Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2023. godinu 280.81 kB
Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga za 2023. godinu.pdf    Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga za 2023. godinu 493.99 kB
Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te načinu korištenja viška prihoda Proračuna Grada Preloga za 2023. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te načinu korištenja viška prihoda Proračuna Grada Preloga za 2023. godinu 111.37 kB
Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2023. godinu.pdf    Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2023. godinu 725.04 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. 374.75 kB
Bilješke uz financijsko izvješće Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2023. godinu.pdf    Bilješke uz financijsko izvješće Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2023. godinu 464.88 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa uređenja i održavanja groblja Grada Preloga za 2023. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa uređenja i održavanja groblja Grada Preloga za 2023. godinu 96.90 kB
Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Prelog - Odluka o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Prelog.pdf    Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Prelog - Odluka o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Prelog 84.88 kB
Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Prelog.pdf    Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Prelog 99.68 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Prelog za 2023. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Prelog za 2023. godinu 110.82 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga u 2023. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga u 2023. godini 163.24 kB
Prijedlog Odluke o donošenju Akcijskog plana gradnje i ili rekonstrukcije vanjske rasvjete Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o donošenju Akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete Grada Preloga 127.79 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2023. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2023. godinu 110.61 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2023. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2023. godinu 110.45 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2023. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2023. godinu 110.52 kB
Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2024. godini.pdf    Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2024. godini 96.15 kB
Prijedlog Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.pdf    Prijedlog Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske 95.50 kB
Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu.pdf    Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu 94.67 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu 248.35 kB
Obrasci financijskih izvještaja Doma kulture Grada Preloga za 2023. godinu.xlsx    Obrasci financijskih izvještaja Doma kulture Grada Preloga za 2023. godinu 526.37 kB
Bilješke uz financijsko izvješće Doma kulture Grada Preloga za 2023. godinu.pdf    Bilješke uz financijsko izvješće Doma kulture Grada Preloga za 2023. godinu 183.72 kB
Izvještaj o gospodarenju otpadom na podrucju Grada Preloga za 2023.godinu.pdf    Izvještaj o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga za 2023.godinu 1.10 MB
Akcijski plan gradnje i ili rekonstrukcije vanjske rasvjete Grada Preloga.pdf    Akcijski plan gradnje i ili rekonstrukcije vanjske rasvjete Grada Preloga 3.55 MB
Izvješće o izvršenju Programa uređenja i održavanja groblja Grada Preloga za 2023. godinu.pdf    Izvješće o izvršenju Programa uređenja i održavanja groblja Grada Preloga za 2023. godinu 207.90 kB
Izvješće o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Prelog za 2023. godinu.pdf    Izvješće o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Prelog za 2023. godinu 664.86 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2023. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2023. godinu 110.63 kB
Izvješće o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2023. godinu.pdf    Izvješće o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2023. godinu 921.27 kB
Prijedlog Odluke o dopuni Pravilnika o ocjenjivanju službenika u upravnim tijelima Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o dopuni Pravilnika o ocjenjivanju službenika u upravnim tijelima Grada Preloga 154.14 kB
Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine.pdf    Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine 92.74 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o broju sklopljenih ugovora i utrošenim sredstvima u skladu s Odlukom o subvencioniranju stambenih kredita mladim obiteljima.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o broju sklopljenih ugovora i utrošenim sredstvima u skladu s Odlukom o subvencioniranju stambenih kredita mladim obiteljima s područja Grada Preloga za 2023. godinu 132.91 kB
Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt „Rekonstrukcija Zelene ulice u Draškovcu“.pdf    Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt „Rekonstrukcija Zelene ulice u Draškovcu“ 99.88 kB
PRILOG - Opis projekta.pdf    PRILOG - Opis projekta 274.22 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Komisije za popis imovine, prava i obveza (inventar, oprema) Grada Preloga za 2023. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Komisije za popis imovine, prava i obveza (inventar, oprema) Grada Preloga za 2023. godinu 86.55 kB
Zapisnik o popisu imovine, potraživanja i obveza Grada Preloga na dan 31.12.2023. godine.pdf    Zapisnik o popisu imovine, potraživanja i obveza Grada Preloga na dan 31.12.2023. godine 598.80 kB
Prijedlog Odluke o isplati prigodne nagrade povodom blagdana Uskrsa umirovljenicama s područja Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o isplati prigodne nagrade povodom blagdana Uskrsa umirovljenicama s područja Grada Preloga 96.71 kB
Prijedlog Odluke o isplati prigodne nagrade povodom blagdana Uskrsa korisnicima zajamčene minimalne naknade, socijalno ugroženim građanima i mnogočlanim obiteljima.pdf    Prijedlog Odluke o isplati prigodne nagrade povodom blagdana Uskrsa korisnicima zajamčene minimalne naknade, socijalno ugroženim građanima i mnogočlanim obiteljima 98.14 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr