SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

17. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika

18.06.2020

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADONAČELNIK

KLASA: 022-05/20-01/28

URBROJ: 2109/14-02-20-01

Prelog, 16. lipanj 2019. godine

 

Temeljem članka 8. Pravilnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Službeni glasnik Međimurske županije br. 19/09.)

s a z i v a m

17. sjednicu Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, koja će se održati dana 18. lipnja 2020. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 7,00 sati.

 

D N E V N I    R E D

 

1. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

OBRAZLOŽENJE uz I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

4. a) Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2020. godini. (materijal u prilogu)

    b) Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga (materijal u prilogu)

5. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2020. godini. (materijal u prilogu)

6. Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2019. godini. (materijal u prilogu)

7. Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2019. godini. (materijal u prilogu)

Odluka o prihvaćanju temeljnih financijskih izvještaja GKP Pre-kom d.o.o. za 2019. godinu

8. Izvješće o poslovanju RAZVOJNA AGENCIJA PCP d.o.o. Prelog u 2019. godini. (materijal u prilogu)

9. Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2019. godini. (materijal u prilogu)

10. Informacije, pitanja, prijedlozi

 

S poštovanjem, 

GRADONAČELNIK:

Ljubomir Kolarek, dr.med.vet.

Datoteke uz članak
Izvješća o radu Gospodarske zone Prelog d.o.o..pdf    Izvješće o poslovanju Gospodarske zone Prelog d.o.o. 1.78 MB
Izvješća o radu Marina Prelog d.o.o..pdf    Izvješće o poslovanju Marina Prelog d.o.o. 2.37 MB
Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu.pdf    Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu 2.51 MB
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 229.82 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2020. godini.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2020. godini 171.38 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga 164.71 kB
Izvješće o poslovanju Razvojne agencije PCP d.o.o..pdf    Izvješće o poslovanju Razvojne agencije PCP d.o.o. 311.35 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2020. godini.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2020. godini 205.41 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 176.00 kB
OBRAZLOŽENJE uz I. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za  2020. godinu.pdf    OBRAZLOŽENJE uz I. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za 2020. godinu 332.06 kB
Odluka o prihvaćanju temeljnih financijskih izvještaja GKP Pre-kom d.o.o. za 2019. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju temeljnih financijskih izvještaja GKP Pre-kom d.o.o. za 2019. godinu 17.34 MB
Izvješća o poslovanju GKP Pre-kom d.o.o..pdf    Izvješća o poslovanju GKP Pre-kom d.o.o. 4.94 MB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr