SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

19. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika

19.11.2020

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADONAČELNIK

KLASA: 022-05/20-01/45

URBROJ: 2109/14-02-20-01

Prelog, 16 studeni 2020. godine

 

Temeljem članka 8. Pravilnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Službeni glasnik Međimurske županije br. 19/09.)

s a z i v a m

19. sjednicu Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, koja će se održati dana 19. studeni 2020. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 7,00 sati.

 

D N E V N I    R E D

 

1. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2020. godinu.

2. Prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu, sa projekcijom za 2022. i  2023. godinu. (materijal u prilogu) 

    OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN GRADA PRELOGA ZA 2021. GODINU

3. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

6. a) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

    b) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

7. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

8. Prijedlog Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu. (materijal u prilogu)

    INDIKATIVNA PONUDA ZA POSLOVNU SURADNJU U KREDITNOM POSLOVANJU

9. a) Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta na području dijela naselja Jug u Prelogu. (materijal u prilogu)

        SKICA PARCELA JUG PRELOG

    b) Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog. (materijal u prilogu)

        PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINE NA PODRUČJU K.O. PRELOG

        TLOCRT PROSTORA

        PROCJEMBENI ELABORAT - POSLOVNI PROSTORI PZ ČAKOVEC

    c) Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na području k.o. Čehovec. (materijal u prilogu)

        ČEHOVEC - SKICA

        ČEHOVEC - IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

        ZAHTJEV - LEVATIĆ NENAD

        ZAHTJEV - HABUŠ ANTONIO

10. a) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

     b) Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni  ekonomske cijene. (materijal u prilogu)

         ODLUKA O PROMJENI EKONOMSKE CIJENE

         OBRAZLOŽENJE POVEĆANJA EKONOMSKE CIJENE ZA 2021. GODINU

11. Prijedlog Odluke o donošenju Akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Preloga (SECAP - Sustainable Energy and Climate Action Plan). (materijal u prilogu)

SECAP - GRAD PRELOG - SAŽETAK

SECAP - GRAD PRELOG

12. Prijedlog Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Preloga. (materijal u prilogu)

13. Donošenje Odluke o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

14. Donošenje Zaključka o planu i rasporedu rada zimske službe na području Grada Preloga za zimu 2020/2021. (materijal u prilogu)

PLAN I RASPORED RADA ZIMSKE SLUŽBE NA PODRUČJU GRADA PRELOGA ZIMA 2020/2021

15. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o statusu studenata sa sklopljenim ugovorima o kreditiranju za akademsku godinu 2019./2020. (materijal u prilogu)

      Zaključak o dodjeli povlaštenih kredita studentima s područja Grada Preloga za akademsku godinu 2020./2021.

16. Donošenje Zaključka o osnivanju i imenovanju Komisije za popis imovine, prava i obveza (inventar, oprema) Grada Preloga za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

17. Zamolbe.

18. Informacije, pitanja, prijedlozi.

 

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK:

Ljubomir Kolarek, dr.med.vet.

 

 

 

Datoteke uz članak
Čehovec - Izvadak iz zemljišne knjige.pdf    Čehovec - Izvadak iz zemljišne knjige 81.61 kB
Čehovec skica.pdf    Čehovec skica 207.94 kB
Indikativna ponuda za poslovnu suradnju u kreditnom poslovanju.pdf    Indikativna ponuda za poslovnu suradnju u kreditnom poslovanju 973.27 kB
Obrazloženje povećanja ekonomske cijene za 2021. godinu.pdf    Obrazloženje povećanja ekonomske cijene za 2021. godinu 99.01 kB
Obrazloženje uz Proračun Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Obrazloženje uz Proračun Grada Preloga za 2021. godinu 316.11 kB
Odluka o promjeni ekonomske cijene.pdf    Odluka o promjeni ekonomske cijene 159.25 kB
Prijedlog Odluke o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika na području Grada Preloga 230.50 kB
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga 124.12 kB
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu 196.41 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2021. godinu 183.46 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2021. godinu 201.72 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2021. godinu 198.52 kB
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.pdf    Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 217.82 kB
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni  ekonomske cijene.pdf    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni ekonomske cijene 114.49 kB
Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog.pdf    Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog 119.68 kB
Prijedlog Zaključka o osnivanju i imenovanju Komisije za popis imovine, prava i obveza (inventar, oprema) Grada Preloga za 2020. godinu.pdf    Prijedlog Zaključka o osnivanju i imenovanju Komisije za popis imovine, prava i obveza (inventar, oprema) Grada Preloga za 2020. godinu 120.50 kB
Prijedlog Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu.pdf    Prijedlog Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu 118.38 kB
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o statusu studenata sa sklopljenim ugovorima o kreditiranju za akademsku godinu 2019. 2020..pdf    Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o statusu studenata sa sklopljenim ugovorima o kreditiranju za akademsku godinu 2019./2020. 150.45 kB
Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta na području dijela naselja Jug u Prelogu.pdf    Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta na području dijela naselja Jug u Prelogu 130.74 kB
Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na području k.o. Prelog.pdf    Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na području k.o. Čehovec 120.93 kB
Proračun Grada Preloga za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu.pdf    Proračun Grada Preloga za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu 712.08 kB
Zahtjev - Habuš Antonio.pdf    Zahtjev - Habuš Antonio 57.08 kB
Zahtjev - Levatić Nenad.pdf    Zahtjev - Levatić Nenad 57.67 kB
Zaključak o dodjeli povlaštenih kredita studentima s područja Grada Preloga za akademsku godinu 2020. 2021..pdf    Zaključak o dodjeli povlaštenih kredita studentima s područja Grada Preloga za akademsku godinu 2020./2021. 112.44 kB
Skica parcele Jug.pdf    Skica parcele Jug 266.85 kB
Ponuda za prodaju nekretnine na području k.o. Prelog.pdf    Ponuda za prodaju nekretnine na području k.o. Prelog 526.94 kB
Prijedlog Odluke o donošenju Akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o donošenju Akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Preloga 147.33 kB
SECAP - Grad Prelog SAŽETAK.pdf    SECAP - Grad Prelog SAŽETAK 574.35 kB
SECAP - Grad Prelog.pdf    SECAP - Grad Prelog 2.75 MB
Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.pdf    Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 225.65 kB
Procjembeni elaborat - Poslovni prostori PZ Čakovec.pdf    Procjembeni elaborat - Poslovni prostori PZ Čakovec 1.05 MB
Prijedlog Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Preloga 171.25 kB
Tlocrt prostora.pdf    Tlocrt prostora 134.99 kB
Prijedlog Zaključka o planu i rasporedu rada zimske službe na području Grada Preloga za zimu 2020-2021.pdf    Prijedlog Zaključka o planu i rasporedu rada zimske službe na području Grada Preloga za zimu 2020-2021 117.94 kB
Plan i raspored rada zimske službe na području Grada Preloga - Zima 2020-2021.pdf    Plan i raspored rada zimske službe na području Grada Preloga - Zima 2020-2021 359.60 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr