SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

2. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika

29.09.2017
REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADONAČELNIK
 
KLASA: 022-05/17-01/34
URBROJ: 2109/14-02-17-01
Prelog, 18.09.2017.
 
Temeljem članka 8. Pravilnika gradonačelnikovog stručnog kolegija („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 19/09.)
 
s a z i v a m
 
2. sjednicu Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, koja će se održati dana 20. rujna 2017. godine (SRIJEDA) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 7,00 sati.
 
 
D N E V N I    R E D
 
 
6.  Obavijest gradonačelnika.
 
S poštovanjem,
 
                                                                                                        GRADONAČELNIK:
                                                                                               Ljubomir Kolarek, dr.med.vet.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr