SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

21. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika

28.12.2020

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADONAČELNIK

KLASA: 022-05/20-01/55

URBROJ: 2109/14-02-20-01

Prelog, 24. prosinac 2020. godine

 

Temeljem članka 8. Pravilnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Službeni glasnik Međimurske županije br. 19/09.)

s a z i v a m

21. sjednicu Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, koji će se održati dana 28. prosinca 2020. godine (PONEDJELJAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 7,00 sati.

 

D N E V N I    R E D

 

1. Donošenje Odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu Grada Preloga. (materijal u prilogu)

2. Donošenje Odluke o dodjeli nagrade Najstudent Grada Preloga za akademsku 2019./2020. godinu. (materijal u prilogu)

3. Donošenje Zaključka o dodjeli nagrada uspješnim učenicima srednjih škola sa područja Grada Preloga. (materijal u prilogu)

 

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK:

Ljubomir Kolarek, dr.med.vet.

Datoteke uz članak
Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu Grada Preloga 72.31 kB
Prijedlog Zaključka o dodjeli nagrada uspješnim učenicima srednjih škola sa područja Grada Preloga.pdf    Prijedlog Zaključka o dodjeli nagrada uspješnim učenicima srednjih škola sa područja Grada Preloga 133.81 kB
Prijedlog Odluke o dodjeli nagrade Najstudent Grada Preloga za akademsku 2019. 2020. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o dodjeli nagrade Najstudent Grada Preloga za akademsku 2019. 2020. godinu 179.65 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr