SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: kolegij gradonačelnika 

3. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika

23.11.2017

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADONAČELNIK

 

 

KLASA: 022-05/17-01/37

URBROJ: 2109/14-02-17-01

Prelog, 21. studeni 2017. godine

 

Temeljem članka 8. Pravilnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Službeni glasnik Međimurske županije br. 19/09.)

s a z i v a m

3. sjednicu Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, koja će se održati dana 23. studenog 2017. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 7,00 sati.

D N E V N I    R E D

1. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2017. godinu.

2. Prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu, sa projekcijom za 2019. i  2020. godinu. (materijal u prilogu)  

3. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini. (materijal u prilogu)

4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini. (materijal u prilogu)

5. Prijedlog Socijalnog plana Grada Preloga u 2018. godini. (materijal u prilogu)  

6. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2018. godini. (materijal u prilogu)

7. a) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini. (materijal u prilogu) 

    b) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2018. godini. (materijal u prilogu)

8. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

9. Prijedlog Odluke o komunalnom redu. (materijal u prilogu)

10. Prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtki GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog (materijal u prilogu)

11. Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Preloga za razdoblje 2017.-2022. godine. (materijal u prilogu)

12. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

13. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za provedbu izgradnje telekomunikacijske infrastrukture na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

14. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice. (materijal u prilogu)

15. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Savjeta mladih Grada Preloga. (materijal u prilogu)

16. Prijedlog Odluke o imenovanju suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu. (materijal u prilogu)

17.  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ponašanju na groblju. (materijal u prilogu)

18. a) Donošenje Zaključka o imenovanju članova Upravnog odbora udruge Puhački orkestar Grada Preloga. (materijal u prilogu)

     b) Donošenje Zaključka o imenovanju člana Nadzornog odbora udruge Puhački orkestar Grada Preloga. (materijal u prilogu)

19. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Komisije za popis imovine, prava i obveza Grada Preloga za 2017. godinu. (materijal u prilogu)

20. Zamolbe.

21. Informacije, pitanja, prijedlozi.

 

S poštovanjem,

 

                                                                                        GRADONAČELNIK:

                                                                                Ljubomir Kolarek, dr.med.vet.

                                                                                                 v.r.

Datoteke uz članak
Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Komisije za popis imovine, prava i obveza Grada Preloga za 2017. godinu..pdf    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Komisije za popis imovine, prava i obveza Grada Preloga za 2017. godinu 114.90 kB
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ponašanju na groblju.pdf    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ponašanju na groblju 115.65 kB
Donošenje Zaključka o imenovanju člana Nadzornog odbora udruge Puhački orkestar Grada Preloga..pdf    Prijedlog Zaključka o imenovanju člana Nadzornog odbora udruge Puhački orkestar Grada Preloga 113.90 kB
Donošenje Zaključka o imenovanju članova Upravnog odbora udruge Puhački orkestar Grada Preloga..pdf    Prijedlog Zaključka o imenovanju članova Upravnog odbora udruge Puhački orkestar Grada Preloga 113.74 kB
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ponašanju na groblju..pdf    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ponašanju na groblju 129.72 kB
Prijedlog Odluke o imenovanju suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu.pdf    Prijedlog Odluke o imenovanju suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu 118.41 kB
Prijedlog Odluke o imenovanju ulice.pdf    Prijedlog Odluke o imenovanju ulice 119.62 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2018. godini.pdf    Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2018. godini 539.62 kB
Prijedlog Socijalnog plana Grada Preloga u 2018. godini.pdf    Prijedlog Socijalnog plana Grada Preloga u 2018. godini 613.07 kB
Prijedlog Odluke o komunalnom redu.pdf    Prijedlog odluke o komunalnom redu 309.56 kB
Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Preloga 632.52 kB
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini.pdf    Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini 253.81 kB
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini.pdf    Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini 202.79 kB
Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Preloga za razdoblje 2017.-2022. godine.pdf    Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Preloga za razdoblje 2017.-2022. godine 3.39 MB
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu 306.82 kB
Obrazloženje uz Proračun Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Obrazloženje uz Proračun Grada Preloga za 2018. godinu 391.67 kB
Prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu, sa projekcijom za 2019. i  2020. godinu..pdf    Prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu, sa projekcijom za 2019. i 2020. godinu 533.77 kB
Prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu, sa projekcijom za 2019. i  2020. godinu.NASLOVNA STRANA.pdf    Prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu, sa projekcijom za 2019. i 2020. godinu NASLOVNA STRANA 276.45 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2018. godini..pdf    Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2018. godini 540.81 kB
Program javnih potreba u sportu za 2018..pdf    Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini 536.08 kB
 Prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtki GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog.pdf    Prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtki GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog 54.24 kB
Materijal uz točku 14. Prijedlog odluke o nazivu ulice.pdf    Materijal uz Točku 14. Prijedlog odluke o imenovanju ulice 1.67 MB
Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za provedbu izgradnje telekomunikacijske infrastrukture na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za provedbu izgradnje telekomunikacijske infrastrukture na području Grada Preloga 57.45 kB
Prijedlog Odluke o imenovanju Savjeta mladih Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o imenovanju članova Savjeta mladih Grada Preloga 63.21 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr