SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Kolegij gradonačelnika 

4. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika

14.12.2017

REPUBLIKA HRVATSKA                                         

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG 

GRADONAČELNIK

 

KLASA:  022-05/17-01/
URBROJ: 2109/14-02-17-01
Prelog, 13. prosinac 2017. godine

 

Temeljem članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Službeni glasnik Međimurske županije br. 19/09.)

 

s a z i v a m

 

4. sjednicu Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, koja će se održati dana 14. prosinca 2017. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 7,00 sati.

 

D N E V N I    R E D

 

1. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu. (materijal u prilogu) OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA NASLOVNA STRANA

2. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini. (materijal u prilogu) 

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini. (materijal u prilogu)

4. Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2016. godini. (materijal u prilogu)

5. Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2017. godini. (materijal u prilogu)

6. Prijedlog Odluke o izmjenama Socijalnog plana Grada Preloga za 2017. godinu. (materijal u prilogu)

7. Prijedlog Odluke o kratkoročnom kreditu Grada Preloga. (materijal u prilogu) UGOVOR O KREDITU PLAN OTPLATE

8. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Preloga za 2017. godinu. (materijal u prilogu)

9. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

10. Prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2018. godinu.  (materijal u prilogu)

11. Donošenje Odluke o dodjeli subvencije u poljoprivredi za 2017. godinu. (materijal u prilogu)

12. Donošenje Odluke o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći. (materijal u prilogu)

13.  Donošenje Odluke o dodjeli nagrada naj studentima Grada Preloga za akademsku godinu 2016/17. (materijal u prilogu)

14. Donošenje Zaključka o dodjeli nagrada uspješnim učenicima srednjih škola sa područja Grada Preloga. (materijal u prilogu)

15. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o statusima studenata. (materijal u prilogu)

16. Zamolbe.

17. Informacije, pitanja, prijedlozi.

 

 Poštovanje,

 

                  GRADONAČELNIK:

       Ljubomir Kolarek, dr. med. vet., v.r. 

Datoteke uz članak
Prijedlog Godišnje analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2017. godinu.pdf    Prijedlog Godišnje analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2017. godinu 254.62 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu NASLOVNA STRANA.pdf    Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu NASLOVNA STRANA 154.36 kB
Zaključak o Izvješću o statusu studenata.pdf    Zaključak o prihvaćanju Izvješća o statusu studenata 434.04 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini na području Grada Preloga 231.58 kB
Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2018. godinu 231.04 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu 469.95 kB
Prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2018. godinu 286.13 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini.pdf    Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini 331.64 kB
Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2017. godini.pdf    Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2017. godini 66.94 kB
Odluka o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći.pdf    Odluka o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći 35.96 kB
ugovor o kratkoročnom kreditu.pdf    Ugovor o kratkoročnom kreditu 1.59 MB
plan otplate kredita.pdf    Plan otplate kredita 304.66 kB
Prijedlog Odluke o kratkoročnom kreditu Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o kratkoročnom kreditu Grada Preloga 68.13 kB
Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2017. godini.pdf    Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2017. godini 75.47 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama Socijalnog plana Grada Preloga za 2017. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama Socijalnog plana Grada Preloga za 2017. godinu 56.42 kB
Zaključak o dodjeli nagrada uspješnim učenicima srednjih škola sa područja Grada Preloga.pdf    Donošenje Zaključka o dodjeli nagrada uspješnim učenicima srednjih škola sa područja Grada Preloga 74.87 kB
Obrazloženje uz II. izmjene i dopune proračuna za 2017. godinu.pdf    Obrazloženje proračuna 172.30 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr