SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Stručni kolegij gradonačelnika 

7. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika

20.09.2018

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADONAČELNIK

KLASA: 022-05/18-01/30

URBROJ: 2109/14-02-18-01

Prelog, 19.09. 2018. godine

 

Temeljem članka 8. Pravilnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Službeni glasnik Međimurske županije br. 19/09.)

 

s a z i v a m

7. sjednicu Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, koja će se održati dana 20. rujna 2018. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 7,00 sati.

 

D N E V N I    R E D

 

1. Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2018. godine). (materijal u prilogu)

2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje od 01.01.- 30.06.2018. godine. (materijal u prilogu)

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA NA DAN 30.06.2018.

OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018. DO 30.06.2018.

3. Prijedlog Akta o osnivanju trgovačkog društva RAZVOJNA AGENCIJA PCP d.o.o. (materijal u prilogu) 

4. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš. (materijal u prilogu) 

 

S poštovanjem,

 

                                                                                                     GRADONAČELNIK:

                                                                                             Ljubomir Kolarek, dr.med.vet.

                                                                                                                 v.r.

Datoteke uz članak
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga na dan 30.06.2018.godine.pdf    Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga na dan 30.06.2018.godine 631.28 kB
Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018..pdf    Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. 341.02 kB
Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš.pdf    Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš 418.37 kB
Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 30. lipnja 2018. godine.pdf    Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 30. lipnja 2018. godine 624.86 kB
Prijedlog Akta o osnivanju trgovačkog društva Razvojna agencija PCP d.o.o..pdf    Prijedlog Akta o osnivanju trgovačkog društva Razvojna agencija PCP d.o.o. 318.92 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr