SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

7. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika

14.09.2022

REPUBLIKA HRVATSKA                                              
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG
GRADONAČELNIK

KLASA:  022-05/22-01/31

URBROJ: 2109/14-02-22-01

Prelog, 12. rujna 2022. godine

Temeljem članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 19/09.)

s a z i v a m

7. sjednicu Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, koja će se održati dana 14. rujna 2022. godine (SRIJEDA) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 07,15 sati.

D N E V N I    R E D

 

1. Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2022. godine). (materijal u prilogu)

2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje od 01.01.- 30.06.2022. godine. (materijal u prilogu)

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga na dan 30.06.2022. godine

Obrazloženje uz polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine

3. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Krč“ u Čehovcu. (materijal u prilogu)

4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga. (materijal u prilogu)

5. Prijedlog Odluke o proglašenju projekta „Neispričana priča zarobljene rijeke“ od posebnog interesa za Grad Prelog. (materijal u prilogu)

6. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. (materijal u prilogu)

7. Informacije, pitanja, prijedlozi.

 

Poštovanje,

GRADONAČELNIK:

Ljubomir Kolarek, dr. med. vet., v.r.

 

 

 

Datoteke uz članak
Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2022. godine).pdf    Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2022. godine) 344.55 kB
Obrazloženje uz polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine.pdf    Obrazloženje uz polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine 404.33 kB
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Preloga na dan 30.06.2022. godine.pdf    Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Preloga na dan 30.06.2022. godine 2.59 MB
Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljaice Knjižnice i čitaonice Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Grada Preloga 88.92 kB
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga 96.12 kB
Prijedlog Odluke o proglašenju projekta „Neispričana priča zarobljene rijeke“ od posebnog interesa za Grad Prelog.pdf    Prijedlog Odluke o proglašenju projekta „Neispričana priča zarobljene rijeke“ od posebnog interesa za Grad Prelog 94.39 kB
Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Krč“ u Čehovcu.pdf    Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Krč“ u Čehovcu 299.24 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr