SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

9. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika

23.11.2022

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADONAČELNIK

KLASA: 022-05/22-01/48

URBROJ: 2109/14-02-22-01

Prelog, 15. studenog 2022. godine

Temeljem članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija („Službeni glasnik Međimurske županije“br. 19/09.)

s a z i v a m

9. sjednicu Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, koja će se održati dana 23. studenog 2022. godine (SRIJEDA) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 7,10 sati.

D N E V N I    R E D

 

1. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2022. godinu.

2. Prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2023. godinu, sa projekcijom za 2024. i  2025. godinu. (materijal u prilogu) 

Obrazloženje uz prijedlog plana Proračuna Grada Preloga za razdoblje 2023. - 2025.

3. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini. (materijal u prilogu)

4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini. (materijal u prilogu)

5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2023. godini. (materijal u prilogu)

6. a) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2023. godini. (materijal u prilogu)

    b) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2023. godini. (materijal u prilogu)

7. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga u 2023. godini. (materijal u prilogu)

8. Prijedlog Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu. (materijal u prilogu)

Indikativna ponuda za poslovnu suradnju u kreditnom poslovanju HPB

9. Prijedlog Odluke o pravu na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta. (materijal u prilogu)

10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o socijlanoj skrbi Grada Preloga. (materijal u prilogu)

11. Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na području k.o. Prelog (materijal u prilogu)

12. Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta na području djela naselja Jug (Ulica Perutnica) i u Ulici Dragutina Domjanića u Prelogu (materijal u prilogu)

13. Donošenje Zaključka o planu i rasporedu rada zimske službe na području Grada Preloga za zimu 2022/2023 (materijal u prilogu)

Plan i raspored rada zimske službe na području Grada Preloga - ZIMA 2022./2023.

14. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o statusu studenata sa sklopljenim ugovorima o kreditiranju za akademsku godinu 2021./2022. (materijal u prilogu)

15. Informacije, pitanja, prijedlozi.

 

S poštovanjem,

         GRADONAČELNIK:             

Ljubomir Kolarek, dr.med.vet.

Datoteke uz članak
Indikativna ponuda za poslovnu suradnju u kreditnom poslovanju HPB.pdf    Indikativna ponuda za poslovnu suradnju u kreditnom poslovanju HPB 170.83 kB
Obrazloženje uz prijedlog plana Proračuna Grada Preloga za razdoblje 2023. - 2025..pdf    Obrazloženje uz prijedlog plana Proračuna Grada Preloga za razdoblje 2023. - 2025. 339.50 kB
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga u 2023. godini.pdf    Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga u 2023. godini 152.23 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2023. godini.pdf    Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2023. godini 161.07 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2023. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga.pdf    Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2023. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga 179.43 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2023. godini.pdf    Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2023. godini 161.19 kB
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini.pdf    Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini 199.79 kB
Prijedlog Zaključka o planu i rasporedu rada zimske službe na području Grada Preloga za zimu 2022 - 2023.pdf    Prijedlog Zaključka o planu i rasporedu rada zimske službe na području Grada Preloga za zimu 2022 - 2023 125.32 kB
Prijedlog Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu.pdf    Prijedlog Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu 90.49 kB
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o statusu studenata sa sklopljenim ugovorima o kreditiranju za akademsku godinu 2021.-2022..pdf    Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o statusu studenata sa sklopljenim ugovorima o kreditiranju za akademsku godinu 2021.-2022. 116.50 kB
Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta na području djela naselja Jug (Ulica Perutnica) i u Ulici Dragutina Domjanića u Prelogu.pdf    Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta na području djela naselja Jug (Ulica Perutnica) i u Ulici Dragutina Domjanića u Prelogu 129.50 kB
Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na području k.o. Prelog.pdf    Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na području k.o. Prelog 117.68 kB
Prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu.pdf    Prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu 935.70 kB
Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini.pdf    Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini 239.43 kB
Prijedlog Odluke o pravu na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta.pdf    Prijedlog Odluke o pravu na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta 94.11 kB
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga 90.96 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr