SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

MATERIJALI - zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga

24.03.2022
Datoteke uz članak
Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga - POVJERENSTVO.pdf    Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga - POVJERENSTVO 594.62 kB
Zapisnik I. sjednice Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta.pdf    Zapisnik I. sjednice Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta 414.29 kB
Zapisnik II. sjednice Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta.pdf    Zapisnik II. sjednice Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta 360.81 kB
Zbirna tablica zakup - Zapisnik II. sjednice Povjerenstva.xls    Zbirna tablica zakup - Zapisnik II. sjednice Povjerenstva 69.50 kB
Zbirna tablica ostale namjene - Zapisnik II. sjednice Povjerenstva.xls    Zbirna tablica ostale namjene - Zapisnik II. sjednice Povjerenstva 49.50 kB
Zapisnik III. sjednice Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta.pdf    Zapisnik III. sjednice Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta 361.42 kB
Zbirna tablica zakup - Zapisnik III. sjednice Povjerenstva.xls    Zbirna tablica zakup - Zapisnik III. sjednice Povjerenstva 70.50 kB
Zbirna tablica ostale namjene - Zapisnik III. sjednice Povjerenstva.xls    Zbirna tablica ostale namjene - Zapisnik III. sjednice Povjerenstva 49.50 kB
Izjava Aldin Begović.pdf    Izjava Aldin Begović 55.33 kB
Izjava Danijel Blagus.pdf    Izjava Danijel Blagus 45.92 kB
Izjava Jasminka Zadravec.pdf    Izjava Jasminka Zadravec 57.68 kB
Izjava Ivan Bermanec.pdf    Izjava Ivan Bermanec 40.63 kB
Izjava Ivan Perko.pdf    Izjava Ivan Perko 42.17 kB
Izjava Ivan Režek.pdf    Izjava Ivan Režek 50.29 kB
Izjava Vlado Strahija.pdf    Izjava Vlado Strahija 42.39 kB
Izjava Željka Vuk.pdf    Izjava Željka Vuk 39.66 kB
Izjava Željko Škoda.pdf    Izjava Željko Škoda 45.76 kB
Izjava Marko Tota.pdf    Izjava Marko Tota 40.96 kB
Izjava Nedeljko Hižman.pdf    Izjava Nedeljko Hižman 59.42 kB
Izjava Štefica Marđetko.pdf    Izjava Štefica Marđetko 40.98 kB
Izjava Tomislav Čizmešija.pdf    Izjava Tomislav Čizmešija 40.25 kB
Izjava Vladimir Šalković.pdf    Izjava Vladimir Šalković 41.86 kB
Izjava Marko Mikec.pdf    Izjava Marko Mikec 50.06 kB
Izjava Danijel Blagus - II.pdf    Izjava Danijel Blagus - II 56.99 kB
Zapisnik IV. sjednice Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta.pdf    Zapisnik IV. sjednice Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta 113.32 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr