SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Postupak donošenja zakona, drugih propisa i akata uređen je Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine br. 140/09). Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata pruža smjernice za učinkovito savjetovanje državnih tijela i zainteresirane javnosti u postupku donošenja zakona i drugih akata, kao i postojeće dobre prakse savjetovanja koja već provode pojedina tijela državne uprave.

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se kako bi se prikupile informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku. Na taj se način istovremeno podiže razina razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, te se i nedostaci javne politike mogu na vrijeme otkloniti.

Krajnji je cilj Kodeksa olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

Grad Prelog kreće s postupkom primjene Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja propisa i akata u nadležnosti Grada Preloga s danom 01. siječnja 2015. godine.

Prema Kodeksu, tijela nadležna za izradu nacrta propisa i akata javno objavljuju nacrte na internetskoj stranici ili na drugi odgovarajući način.

Objava poziva na savjetovanje o nacrtu propisa i akata sadržava jasno naznačen rok za očitovanja zainteresirane javnosti  koji neće biti kraći od 15 dana od dana objave nacrta na internetskoj stranici. Za pojedine propise i akte može biti i duži rok te je ostavljeno dovoljno vremena za proučavanje nacrta i oblikovanje mišljenja kao i davanje prijedloga i primjedbi.  

Očitovanja zainteresirane javnosti kao i sažeto objedinjeno obrazloženje primjedbi na određene odredbe nacrta javno se objavljuju na internetskoj stranici, kako bi se vidio učinak savjetovanja u postupcima donošenja propisa i akata.

Radi pravodobnog, potpunog i točnog informiranja javnosti o svom radu, Grad Prelog na svojim mrežnim stranicama objavljuje popis akata koje u tijeku godine namjerava donositi ili mijenjati. To je tzv. plan normativnih aktivnosti, odnosno Plan rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2015. godinu.

Uz to, objavljujemo i popis akata pred čije će se donošenje ili izmjene provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnosti. To je tzv. Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnosti.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena možete uputiti putem obrasca koji je dostupan uz pojedini nacrt dokumenta. Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu tajnica@prelog.hr

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2024. godini

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2023. godini

Dopuna Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2023. godini

Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Grad Prelog:

Miljenka Radović, mag.iur.

Prelog, Glavna 35
tel.:  040 638 687

mob. 099 33 44 600
fax.: 040 638 691
e-mail: 
tajnica@prelog.hr

 
Datoteke uz članak
Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2023. godini.pdf    Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2023. godini 216.95 kB
Dopuna Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2023. godini.pdf    Dopuna Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2023. godini 90.65 kB
Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2024. godini.pdf    Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2024. godini 238.05 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr