SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA 2019. GODINU

14.02.2020

U skladu s odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17 ,112/18 126/19) i Okružnici o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika  jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019.  godine, KLASA:400-02/19-01/27 i UR.BROJ: 513-05-03-20-4 od 9. siječnja 2020., sastavljen je Financijski izvještaj Grada Preloga za razdoblje siječanj – prosinac 2019. godine koji se sastoji od:

Godišnji financijski izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu

Datoteke uz članak
Godišnji financijski izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu.xls    Godišnji financijski izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu 1.25 MB
Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu.pdf    Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu 209.62 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr