SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Sjednica Gradskog vijeća 

23. sjednica Gradskog vijeća

02.12.2008

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
G
RAD PRELOG
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK

 KLASA:  021-05/08-01/45

URBROJ: 2109/14-01-08-01

Prelog, 01. rujan 2008. godine

Na temelju članka 70. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 7/01.)

s a z i v a m 

23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati 09. rujna 2008.g. (UTORAK), u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 33, Prelog, s početkom u 18,30 sati.


Predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

1. Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje 01.01. – 30.06.2008.  godine. (materijal u prilogu)

2. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Preloga za 2007. godinu. (materijal u prilogu)

3. Donošenje Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – istok(materijal u 

prilogu)  

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:
- prihvaćanje zapisnika, 
- aktualnih 30 minuta. 

Sa štovanjem,

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Kolarek Ljubomir, dr.vet.med. 
 v.r.

ODLUKE SA 23. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr


Bilten

Pretplatite se na bilten:
Prijava Odjava